Writers

A

Alja Adam, Kozma Ahačič, Mojca Andrej, Irena Androjna, Tina Arnuš Pupis, Miha Avanzo

B

Esad Babačić, Gabriela Babnik, Drago Bajt, Antonija Baksa Srnel, Jana Bauer, France Bernik, Cvetka Bevc, Tina Bilban, Ivan Bizjak, Igor Bizjan, Andrej Blatnik, Jasna Blažič, Silvija Borovnik, Matej Bogataj, Igor Bratož, Matjaž Briški, Matjaž Brulc, Valentin Brun, Andrej Brvar

C

Ines Cergol, Emil Cesar, Metka Cotič, Valentin Cundrič, Miljana Cunta

Č

Mitja Čander, Aleš Čar, Dušan Čater, Tadej Čater, Franc Černigoj, Ivan Črnič, Marij Čuk

D

Erica Johnson Debeljak, Milan Dekleva, Lev Detela, Dušan Dim, Lidija Dimkovska, Veronika Dintinjana, Ivan Dobnik, Anton Dodlek, Mate Dolenc, Rafko Dolhar, Krištof Dovjak, Nina Dragičević, Miriam Drev

E

Marko Elsner Grošelj

F

Janko Ferk, Emil Filipčič, Evald Flisar, Ivo Frbežar, Milan Fridauer, Ervin Fritz, Marinka Fritz Kunc, Vesna Furlanič Valentinčič

G

Vladimir Gajšek, Nejc Gazvoda, Polona Glavan, Viktorija Zmaga Glogovec, Goran Gluvić, Lidija Golc, Mateja Gomboc, Katarina Gomboc Čeh, Borut Gombač, Barbara Gregorič Gorenc,  Marko Gorjanc, Zuzanna Govednik Krasko, Niko Grafenauer, Ivan Grbec

H

Maja Haderlap, Matjaž Hanžek, Dragica Haramija, Andrej Hočevar, Stanka Hrastelj, Spomenka Hribar, Tine Hribar, Marko Hudnik, Jurij Hudolin

J

Jure Jakob, Drago Jančar, Gustav Januš, Aleš Jelenko, Dušan Jelinčič, Ljoba Jenče, Alenka Jensterle Doležal, Milan Jesih, Dušan Jovanović, Klarisa Jovanović, Boris Jukić, Luna Jurančič Šribar, Evgen Jurič, Edelman Jurinčič, Ksenija Jus, Franci Justi

K

Uroš Kalčič, Aksinja Kermauner, Milan Kleč, Matjaž Kmecl, Majda Kne, Kristina Kočan, Marjanca Kočevar, Neli Kodrič Filipić,  Zdenko Kodrič, Tatjana Kokalj, Nina Kokelj, Boris Kolar, Jana Kolarič, Petra Kolmančič, Karolina Kolmanič, Peter Kolšek, Darko Komac, Ivana Komel, Mirt Komel, Miklavž Komelj, Nataša Konc Lorenzutti, Majda Koren, Barbara Korun, Gaja Kos, Matevž Kos, Vladimir Kos, Tomaž Kosmač, Marija Kostnapfel, Miran Košuta, Miroslav Košuta, Polonca Kovač, Vladimir Kovačič, Peter Kovačič Peršin, Jurij Kovič, Matej Krajnc, Gašper Kralj, Helena Kraljič, Zlatko Kraljić, Dragica Krapež, Marko Kravos, Manka Kremenšek Križman, Vlado Kreslin, Milojka Krez, Danica Križanič Muller, Mojca Kumerdej, Meta Kušar

L

Feri Lainšček, Tomaž Lapajne Dekleva, Davorin Lenko, Igor Likar, Mirana Likar Bajželj, Cvetka Lipuš, Florjan Lipuš, Janko Lorenci, Blaž Lukan, Pavel Lužan

M

Svetlana Makarovič, Andrej Makuc, Ivan Malavašič, Jedrt Lapuh Maležič, Vanesa Matajc, Neža Maurer, Nina Mav Hrovat, Eva Maurer Škofič, Andrej Medved, Dušan Merc, Franc Merkač, Ace Mermolja, Bojan Meserko, Ivanka Mestnik, Jolka Milič, Rudi Mlinar, Tine Mlinarič, Kristijan Močilnik, Vinko Möderndorfer, Vida Mokrin Pauer, Andrej Morovič, Marjana Moškrič, Kristijan Muck, Manica K. Musil, Aleš Mustar

N

Bogdana Namestnik, Lela B. Njatin, Boris A. Novak, Franci Novak, Maja Novak, Novica Novakovič

O

Zlatka Obed, Pavel Oblak, Blaž Ogorevc, Maša Ogrizek, Josip Osti, Damjan Ovsec

P

Boris Pahor, Silvana Paletti, Jurij Paljk, Luko Paljetak, Tibor Hrs Pandur, Boris Pangerc, Tone Partljič, Saša Pavček, Vanja Pegan, Vera Pejovič, Ana Pepelnik, Tone Perčič, Tone Peršak, Aleksander Peršolja, Milan Petek Levokov, Eva Petrič, Zoran Pevec, Metod Pevec, France Pibernik, Matjaž Pikalo, Boris Pintar, Klemen Pisk, Igor Plohl, Gregor Podlogar, Tomo Podstenšek, Barbara Pogačnik, Andraž Polič, Sonja Porle, Ana Porenta, Marcello Potocco, Dragica Potočnjak, Jure Potokar, Lili Potpara, Janez Povše, Vasja Predan, Andrej Predin, Zoran Predin, Aleksij Pregarc, Sebastijan Pregelj, Slavko Pregl, Tatjana Pregl Kobe, Cveto Preželj, Bert Pribac, Marjan Pungartnik, Jana Putrle Srdić

R

Pavle Rak, Maja Razboršek, Matea Reba, Vladimira Rejc, Miha Remec, Štefan Remic, Primož Repar, Stanislava Chrobakova Repar, Peter Rezman, Ana Ristović Čar, Tone Rode, Milivoj Roš, Roman Rozina, Sanja Rozman, Andrej Rozman – Roza, Franček Rudolf, Dimitrij Rupel, Ernest Ružič

S

Simona Semenič, Jože Sevljak, Miša Shaker, Robert Simonišek, Barbara Simoniti, Veronika Simoniti, Ifigenija Simonovič, Ivan Sivec, Valerija Skrinjar Tvrz, Andrej E. Skubic, Vid Snoj, Cvetka Sokolov, Marko Sosič, Alenka Spacal, Ivko Spetič, Tončka Stanonik, Lucija Stepančič, Peter Stopar, Janez Strehovec, Vanja Strle, Marjan Strojan, Ivo Stropnik, Lucija Stupica Enbohm, Primož Suhodolčan, Ana Svetel, Ivo Svetina, Magdalena Svetina Terčon

Š

Dušan Šarotar, Damijan Šinigoj, Igor Škamperle, Polona Škrinjar, Tone Škrjanec, Branko Šömen, Venčeslav Šprager, Luj Šprohar, Bina Štampe Žmavc, Anja Štefan, Vladimir P. Štefanec, Aleš Šteger, Artur Štern, Tea Štoka, Maja Gal Štromar, Jože Štucin, Milica Ljudmila Šturm, Marija Švajncer

T

Zora Tavčar, Veno Taufer, Kaja Teržan, Robert Titan Felix, Marjan Tomšič, Frane Tomšič, Tomaž Toporišič, Suzana Tratnik, Borut Trekman, Smiljan Trobiš

U

Evelina Umek, Marko Uršič, Orlando Uršič

V

Tom Veber, Nataša Velikonja, Maja Vidmar, Janja Vidmar, Tanja Viher, Tomo Virk, Jani Virk, Boris Višnovec, Erika Vouk, Tomislav Vrečar, Tina Vrščaj, Jure Vuga, France Vurnik

Z

Lenart Zajc, Neža Zajc, Zlatko Zajc, Ciril Zlobec, Jan Zorec, Irena Zorko Novak, Aleksander Zorn, Dim Zupan, Janez Zupan, Uroš Zupan

Ž

Vlado Žabot, Irena Žerjal, Aldo Žerjal, Vita Žerjal Pavlin, Marjan Žiberna,  Janez Žmavc