Slovenska pisateljska pot

Slovenska pisateljska pot je rastoči trajnostni projekt Društva slovenskih pisateljev (DSP), ki oživlja bogato zapuščino slovenske besede in jo kot literarno dediščino nazorno povezuje v sodobno doživljajsko zgodbo o pisateljih na posameznih lokacijah poti, namenjenim obiskovanju, spoznavanju, učenju, predvsem pa uživanju literarnega izročila, vezanega na posamezno krajino. Ta celostni in v svetu edinstven projekt živega pisateljskega muzeja se v obliki točkovne pohodniške transverzale razteza po vseh slovenskih pokrajinah. Tako nastaja interpretativna mreža »literarnih pokrajin«.

SPP je zato celosten razvojni projekt na področju kulture, izobraževanja in kulturnega turizma – z njo smo na poti po slovenskem literarnem izročilu in na poti po čezmejnem MUZEJU SLOVENSKE LITERATURE. Tako teritorialnem kot virtualnem.
Že leta 2013 je Društvo slovenskih pisateljev izdalo večkrat nagrajeno publikacijo, Vodnik po domovanjih 106 pesnikov in pisateljev, ki je osnova razvoja vsebin projekta (nagrada Slovenskega knjižnega sejma za najlepšo slovensko knjigo na področju poljudnoznanstvenih publikacij, priznanje bienala za vizualne komunikacije BRUMEN 2013 za grafično opremo knjige).

Tako iz mikrolokacij posameznih rojstnih hiš in domačij literatov (104 trenutno) ali z njimi povezanih znamenitosti, nastaja in raste vseslovenska pot, ki vključuje tudi področja v Avstriji in Italiji – tam, kjer so živeli in ustvarjali slovenski pesniki in pisatelji.

Datoteki:

logo-spp

Slovenska pisateljska pot

Ta čas nečas(a): Rime z gora - Gorski literarni nokturno 2020

Slovenska pisateljska pot