Zgodovina

Na pobudo Davorina Trstenjaka je 52 književnikov pod vodstvom Josipa Vošnjaka 21. 4. 1872 ustanovilo v Ljubljani Društvo slovenskih pisateljev. Za predsednika je izvolilo Davorina Trstenjaka. Vendar je Društvo kmalu zamrlo in šele 25. 6. 1885 je bilo uradno ustanovljeno Pisateljsko podporno društvo pod predsedstvom Josipa Vošnjaka (društvo je postavljalo spomenike, spominske plošče, poskušalo finančno pomagati svojim članom).

Leta 1915 je avstrijska oblast društvo razpustila.

Leta 1920 je bilo ustanovljeno Društvo slovenskih leposlovcev (kmalu nato književnikov), ki se je leta 1968 uradno preimenovalo v Društvo slovenskih pisateljev.

Od leta 1945 je Društvo slovenskih pisateljev delovalo v okviru Zveze književnikov Jugoslavije in v okviru Socialistične zveze delovnega ljudstva.

Leta 1989 so bili dejansko prekinjeni odnosi z Zvezo književnikov Jugoslavije, februarja 1990 pa je bil s sklepom občnega zbora formalno sprejet akt o izstopu.

 

Datoteka: Zgodovina Drustva slovenskih pisateljev – daljši opis

Datoteka: O zgodovini hiše Društva slovenskih pisateljev

 

Načrt adaptacije vile Ebenspanger

Davorin Trstenjak

Davorin Trstenjak

Predsedniki društva so bili:

Davorin Trstenjak
Rajko Perušek
Anton Funtek
Alojz Gradnik
Oton Župančič
France Koblar
Miško Kranjec (dva mandata)
France Bevk (dva mandata)
Ivan Potrč (dva mandata)
Mile Klopčič
Beno Zupančič
Matej Bor
Anton Ingolič
Mira Mihelič
Janez Menart
Ciril Kosmač
Tone Pavček
Tone Partljič
Rudi Šeligo
Dane Zajc
Evald Flisar (trije mandati)
Tone Peršak
Vlado Žabot (dva mandata)
Slavko Pregl
Milan Jesih
Veno Taufer
Ivo Svetina
Aksinja Kermauner
Dušan Merc (sedanji predsednik)