Evropski projekti

Festival Vilenica se vpisuje med uspešne prijavitelje na razpisih za projekte sodelovanja in evropske festivale v okviru programa Ustvarjalna Evropa 2014–2020. Vilenica se je v letu 2014 s projektom Sharing the Wor(l)d prijavila na evropski razpis za projekte sodelovanja z irskim festivalom Cúirt (Galway Arts Centre) in hrvaškim Festivalom svjetskih književnosti (založba Fraktura) ter bila s prijavo tudi uspešna, kar dokazuje mednarodno pomembnost festivala in kvaliteto, ki sta vedno znova potrjeni tako pri slovenskem občinstvu kot tudi v mednarodnem prostoru.

Dvoletni projekt, za katerega smo od Evropske komisije prejeli okoli 200.000 evrov podpore, s katero bomo še naprej potrjevali svojo prisotnost v mednarodnem prostoru, predvideva številne dejavnosti: pisateljske rezidence, izmenjavo festivalskih gostov, »kuhinjska branja«, potujočo razstavo knjig, rezidence za mlade nacionalne in tuje kritike, izmenjavo bralskega občinstva, žive prenose domačih festivalskih literarnih branj na partnerske festivale, umetniške razstave, literarne intervjuje, okrogle mize, koncerte ter različne programe za otroke in mlade.

eu_slo_eng

fraktura

cuirt

Literary Europe Live (LEUL), ki ga vodi evropska platforma s sedežem v Združenem kraljestvu, Literature Across Frontiers (LAF), je nov projekt, ki ga sofinancira Evropska unija, in sicer iz programa Ustvarjalna Evropa. V projektu sodeluje šestnajst partnerjev iz trinajstih držav. Eden od partnerjev je tudi Društvo slovenskih pisateljev.

Dejavnosti projekta LEUL:

 • debatni forum o skupnih evropskih temah;
 • spodbujanje razvoja in prepoznavnosti talentiranih literarnih ustvarjalcev, ki so na začetku svojega ustvarjanja, s tem da dobijo priložnost za predstavitev v mednarodnem okolju;
 • razvijanje znamke kakovosti za prepoznavnost vseevropskih programov in inovativnih programov širjenja promocije evropskih literarnih del;
 • sodelovanje s številnimi partnerji, ki organizirajo knjižne sejme, literarne festivale, z državnimi institucijami, ki se ukvarjajo s promocijo literature in podpiranjem prevodov, sodelovanje z organizatorji EU Prize for Literature, da se tako publiki po celi Evropi in širše predstavi evropska literatura v vsej svoji raznolikosti, kvalitetnim ustvarjalcem na področju literature pa se da priložnost za širjenje idej, izkušenj in informacij.

V prvem letu projekta se bo v državah članicah projekta odvilo skupno več kot trideset dogodkov, ki bodo vključevali več kot tristo literarnih ustvarjalcev in profesionalcev. Evropska literatura bo predstavljena tudi na dogodkih na Kitajskem in v Indiji ter na mednarodnem forumu za razvoj občinstva, ki bo združil profesionalce na področju literature iz celotne Evrope.

Društvo slovenskih pisateljev je v okviru projekta LEUL na Slovenskem knjižnem gostilo dva avtorja iz Hrvaške (Franjo Janež in Asja Bakić), avtorja s Portugalske (David Machado) in avtorico z Norveške (Ida Hegazi Hoyer). V okviru Slovenskih dnevov knjige 2016 bo Društvo slovenskih pisateljev gostilo dva tuja avtorja, ki bosta bivala in ustvarjala v Sloveniji dva tedna.

Partnerji v projektu Literary Europe Live so:

 • AnadoluKültür – Diyarbakir Art Centre,TR
 • North Wales International Poetry Festival / Bangor University, GB
 • Kosmopolis Festival / Barcelona Centre for Contemporary Culture, ES
 • BiuroLiterackie – Literary Bureau, PL
 • Booktailors – Bookoffice, PT
 • Festival of European Short Story / Croatian Writers’ Society, HR
 • Hay Festival of Literature & Arts, GB
 • Malta Mediterranean Literature Festival / Inizjamed, MT
 • Kulturtreger / Booksa, HR
 • Poetry Days and Prose Readings / Latvian Literature Centre, LV
 • Berlin Poetry Festival / Literaturwerkstatt, DE
 • Oslo International Poetry Festival, NO
 • PassaportaFestival / PassaportaHouse of Literature, BE
 • Petöfi Literary Museum, HU
 • Scottish Poetry Library, GB
 • Društvo slovenskih pisateljev, SI

Kontakt:
Martina Fekonja (Slovenija),
 martina.fekonja@drustvo-dsp.si

Alexandra Büchler (GB)
 alexandra@lit-across-frontiers.org

 www.lit-across-frontiers.org
 Literature Across Frontiers
 MakingLitTravel
 LitAcrossFrontiers

laf-leul-logo-2

Revija Litterae Slovenicae je bila uspešna na razpisu za projekte literarnega prevajanja v okviru programa Ustvarjalna Evropa 2014–2020. Projekt je začel teči 1. 9. 2015, in se zaključi 30. 4. 2017 in predvideva številne aktivnosti: izid štirih knjig, literarna gostovanja, izdelavo spletne strani litteraeslovenicae.si, itd.

V tem času bo program financiral naslednje izdaje številk Litterae Slovenicae:

 1. Gabriela Babnik: Sušna doba. Prevajalka: Florence Gacoin-Marks. Knjiga bo izšla v francoskem jeziku (izid knjige: november 2016)
 2. Vinko Möderndorfer: Kot v filmu. Prevajalec: Tadeja Lackner-Naberžnik. Knjiga bo izšla v nemškem jeziku (izid knjige: januar 2016)
 3. Davorin Lenko: Telesa v temi. Prevajalka: Ann Catrin Apstein-Müller. Knjiga bo izšla v nemškem jeziku (izid knjige: januar 2016)
 4. Jospi Murn: TOPOL SAMUJOČ. Prevajalka: Nada Grošelj. Knjiga bo izšla v angleškem jeziku, (izid knjige: januar 2016).

ustvarjalna_evropa

Kaj je Odisejevo zatočišče 2?

 

Odisejevo zatočišče: izgradnja mreže pisateljskih rezidenc je druga faza projekta, ki ga sofinancira program Evropske Unije Ustvarjalna Evropa. Mreža literarnih rezidenc je sedaj razširjena na pet evropskih držav. Projekt in mreža rezidenc sta primarno namenjena mladim literarnim ustvarjalcem in ustvarjalkam (proza in/ali poezija) ter književnim prevajalcem in prevajalkam.

Program literarnih rezidenc se bo odvijal na otoku Mljet (Hrvaška), v Ljubljani (Slovenija), Larissi (Grčija), Beogradu (Srbija) in na več lokacijah v Walesu (Združeno kraljestvo). Rezidenčni program se osredotoča na transnacionalno mobilnost in razvoj publike, mladi avtorji in prevajalci bodo tako lahko delali, nastopali in se predstavili v dveh različnih družbenih in kulturnih kontekstih. Rezidence bo spremljal bogat podporni program, ki ga sestavljajo z literaturo povezane dejavnosti, usmerjene v specifične (lokalne) ciljne skupine.

Prvo leto bo tematika projekta Odisejevo zatočišče za vse rezidente, izbrane po tem pozivu, Knjižnica – obenem fizični prostor in navidezna baza pomembnih in relevantnih podatkov za kateri koli družbeni, kulturni ali umetniški kontekst.

 

Mesečnik projekta 2020–2021

 

marec–maj 2020

izvedba prvih rezidenčnih bivanj, intervju s slovenskim rezidentom Davorinom Lenko v Beogradu, začasna prekinitev ostalih načrtovanih rezidenčnih literarnih bivanj in izmenjav zaradi nenadne situacije glede virusa Covid-19 v vseh partnerskih državah

januar–februar 2020

načrtovanje prve rezidence na otoku Mljet in javna otvoritev projekta, pričetek tudi drugih rezidenčnih bivanj v izbrani državi, objava poziva za darovanje pesniških knjig v Knjižnico projekta

oktober–december 2019

pričetek projekta, objava natečaja za izbor slovenskih mladih rezidentov, objava treh izbranih slovenskih rezidentov (vklj. z rezidenti v partnerskih državah)

 

Projekt Odisejevo zatočišče 2 prijazno financirata Kreativna Evropa (Creative Europe) in JAK. 
 

Kaj je Odisejevo zatočišče 2?

 

Odisejevo zatočišče: izgradnja mreže pisateljskih rezidenc je druga faza projekta, ki ga sofinancira program Evropske Unije Ustvarjalna Evropa. Mreža literarnih rezidenc je sedaj razširjena na pet evropskih držav. Projekt in mreža rezidenc sta primarno namenjena mladim literarnim ustvarjalcem in ustvarjalkam (proza in/ali poezija) ter književnim prevajalcem in prevajalkam.

Program literarnih rezidenc se bo odvijal na otoku Mljet (Hrvaška), v Ljubljani (Slovenija), Larissi (Grčija), Beogradu (Srbija) in na več lokacijah v Walesu (Združeno kraljestvo). Rezidenčni program se osredotoča na transnacionalno mobilnost in razvoj publike, mladi avtorji in prevajalci bodo tako lahko delali, nastopali in se predstavili v dveh različnih družbenih in kulturnih kontekstih. Rezidence bo spremljal bogat podporni program, ki ga sestavljajo z literaturo povezane dejavnosti, usmerjene v specifične (lokalne) ciljne skupine.

Prvo leto bo tematika projekta Odisejevo zatočišče za vse rezidente, izbrane po tem pozivu, Knjižnica – obenem fizični prostor in navidezna baza pomembnih in relevantnih podatkov za kateri koli družbeni, kulturni ali umetniški kontekst.

 

Mesečnik projekta 2020–2021

 

marec–maj 2020

izvedba prvih rezidenčnih bivanj, intervju s slovenskim rezidentom Davorinom Lenko v Beogradu, začasna prekinitev ostalih načrtovanih rezidenčnih literarnih bivanj in izmenjav zaradi nenadne situacije glede virusa Convid-19 v vseh partnerskih državah

januar–februar 2020

načrtovanje prve rezidence na otoku Mljet in javna otvoritev projekta, pričetek tudi drugih rezidenčnih bivanj v izbrani državi, objava poziva za darovanje pesniških knjig v Knjižnico projekta

oktober–december 2019

pričetek projekta, objava natečaja za izbor slovenskih mladih rezidentov, objava treh izbranih slovenskih rezidentov (vklj. z rezidenti v partnerskih državah)

 

Projekt Odisejevo zatočišče 2 prijazno financirata Kreativna Evropa (Creative Europe) in JAK.