Komisije in odbori

Komisija za sprejem novih članov

Komisijo sestavljajo:

 • Meta Kušar, predsednica
 • Dragica Haramija
 • Marcello Potocco
 • Vlado Žabot
 • Andrej Blatnik
 • Majda Koren
 • Suzana Tratnik

VLOGA ZA SPREJEM MED ČLANE DRUŠTVA SLOVENSKIH PISATELJEV

I. Podatki o vlagatelju/vlagateljici:

Ime in priimek:
Kraj rojstva:
Naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, pošta):
Elektronska pošta:

II. Kratek življenjepis

III. Bibliografija

IV. Kritike oz. objave v strokovni literaturi

V. Nagrade

Obvezne priloge so fotokopije recenzij in knjige, katere lahko kasneje dobite nazaj na sedežu društva.

Članstvo v društvu je prostovoljno. Član društva lahko postane vsak slovenski pisatelj (pesnik, prozaist, dramatik, esejist), ki piše v slovenščini ali tudi v kakšnem drugem jeziku ali državljan Republike Slovenije oziroma pisatelj s pravico bivanja v Sloveniji, ki ni Slovenec po narodnosti, vendar piše v slovenskem ali v svojem maternem jeziku. Člani društva so lahko tudi slovenski pisatelji, ki ne živijo na območju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo, pod enakimi pogoji, ob upoštevanju načela pomembnosti za slovensko kulturo.

Članarina za leto 2023 znaša 40 EUR za člane, ki so redno zaposleni, in 20 EUR za vse ostale člane (samozaposleni, upokojenci, nezaposleni, študenti itd.).

Članarino potrdi občni zbor DSP v marcu za tekoče leto.

Datoteka: Vloga za sprejem med člane Društva slovenskih pisateljev

Komisija za prireditve

Komisijo sestavljajo:

 • Zoran Pevec, predsednik
 • Marko Kravos
 • Igor Likar
 • Saša Pavček
 • Magdalena Svetina Terčon
 • Barbara Pogačnik
 • Lela B. Njatin
 • Matej Krajnc

Sekcija za mladinsko književnost

Sekcijo sestavljajo:

 • Nataša Konc Lorenzutti, predsednica
 • Dragica Haramija
 • Neli Kodrič Filipić
 • Majda Koren
 • Andrej Predin
 • Anja Štefan
 • Aksinja Kermauner
 • Slavko Pregl
 • Sebastijan Pregelj

Komisija za nagrade

Komisijo sestavljajo:

 • Svetlana Slapšak
 • Tone Partljič
 • Urban Vovk

Komisija za mednarodno sodelovanje

Komisijo sestavljajo:

 • Barbara Pogačnik, predsednica
 • Ivan Dobnik
 • Marij Čuk
 • Petra Kolmančič
 • Andrej Predin
 • Lidija Dimkovska
 • Gregor Podlogar
 • Kristina Kočan
 • Tomo Podstenšek

Vsak član Društva slovenskih pisateljev ima pravico do povrnitve stroškov za pisateljsko gostovanje v tujini v tekočem koledarskem letu, dokler so sredstva na voljo.

Datoteka: PRAVILNIK O POVRAČILU POTNIH STROŠKOV ZA POTOVANJA V TUJINO


Komisija za kulturno dediščino

Komisijo sestavljajo:

 • Igor Likar, predsednik
 • Miklavž Komelj
 • Franci Just
 • Majda Koren
 • Tine Mlinarič
 • Peter Kovačič Peršin
 • Tone Peršak
 • Peter Rezman