Komisije in odbori

Komisija za sprejem novih članov

Komisijo sestavljajo:

 • Tina Vrščaj, predsednica
 • Mirana Bajželj Likar
 • Dragica Haramija
 • Meta Kušar
 • Marcello Potocco
 • Vlado Žabot
 • Barbara Korun
 • Andrej Blatnik

VLOGA ZA SPREJEM MED ČLANE DRUŠTVA SLOVENSKIH PISATELJEV

I. Podatki o vlagatelju/vlagateljici:

Ime in priimek:
Kraj rojstva:
Naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, pošta):
Elektronska pošta:

II. Kratek življenjepis

III. Bibliografija

IV. Kritike oz. objave v strokovni literaturi

V. Nagrade

Obvezne priloge so fotokopije recenzij in knjige, katere lahko kasneje dobite nazaj na sedežu društva.

Članstvo v društvu je prostovoljno. Član društva lahko postane vsak slovenski pisatelj (pesnik, prozaist, dramatik, esejist), ki piše v slovenščini ali tudi v kakšnem drugem jeziku ali državljan Republike Slovenije oziroma pisatelj s pravico bivanja v Sloveniji, ki ni Slovenec po narodnosti, vendar piše v slovenskem ali v svojem maternem jeziku. Člani društva so lahko tudi slovenski pisatelji, ki ne živijo na območju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo, pod enakimi pogoji, ob upoštevanju načela pomembnosti za slovensko kulturo.

Enotna članarina za vse člane za leto 2019 znaša 25 EUR.

Datoteka: Vloga za sprejem med člane Društva slovenskih pisateljev 

Komisija za prireditve

Komisijo sestavljajo:

 • Zoran Pevec, predsednik
 • Cvetka Bevc
 • Marko Kravos
 • Igor Likar
 • Saša Pavček
 • Jani Virk

Sekcija za mladinsko književnost

Sekcijo sestavljajo:

 • Nataša Konc Lorenzutti, predsednica
 • Dragica Haramija
 • Neli Kodrič Filipić
 • Majda Koren
 • Andrej Predin
 • Anja Štefan
 • Aksinja Kermauner
 • Jana Kolarič
 • Maša Ogrizek
 • Slavko Pregl
 • Sebastijan Pregelj
 • Dim Zupan

Komisija za nagrade

Komisijo sestavljajo:

 • Svetlana Slapšak
 • Tone Partljič
 • Urban Vovk

Komisija za mednarodno sodelovanje

Komisijo sestavljajo:

 • Stanka Hrastelj, predsednica
 • Alja Adam
 • Ivan Dobnik
 • Marij Čuk
 • Jana Putrle Srdić
 • Barbara Pogačnik
 • Marko Sosič
 • Sebastijan Pregelj

Vsak član Društva slovenskih pisateljev ima pravico do povrnitve stroškov za pisateljsko gostovanje v tujini v tekočem koledarskem letu, dokler so sredstva na voljo.

Datoteka: PRAVILNIK O POVRAČILU POTNIH STROŠKOV ZA POTOVANJA V TUJINO


Komisija za kulturno dediščino

Komisijo sestavljajo:

 • Igor Likar, predsednik
 • Miklavž Komelj
 • Franci Just
 • Majda Koren
 • Željko Kozinc
 • Tine Mlinarič
 • Jelka Pirkovič
 • Peter Kovačič Peršin