Commisions and boards

Commission for admission of new members

The Commission is made up of:

 • Dragica Haramija
 • Meta Kušar
 • Marcello Potocco
 • Vlado Žabot
 • Andrej Blatnik
 • Majda Koren
 • Suzana Tratnik

Section for youth literature

This Section is made up of:

 • Aksinja Kermauner, president
 • Dragica Haramija
 • Nataša Konc Lorenzzuti
 • Majda Koren
 • Andrej Predin
 • Anja Štefan
 • Dim Zupan

Commission for events:

Commission members are:

 • Zoran Pevec, president
 • Marko Kravos
 • Igor Likar
 • Saša Pavček
 • Magdalena Svetina Terčon
 • Barbara Pogačnik
 • Lele B. Njatin

Commission for awards

Commission members are:

 • Svetlana Slapšak
 • Tone Partljič
 • Urban Vovk

Commission for international cooperation

Commission members are:

 • Barbara Pogačnik, president
 • Ivan Dobnik
 • Marij Čuk
 • Petra Kolmančič
 • Lidija Dimkovska
 • Gregor Podlogar
 • Kristina Kočan
 • Tomo Podstenšek

Commission for cultural heritage

Commission members are:

 • Igor Likar, president
 • Miklavž Komelj
 • Franci Just
 • Majda Koren
 • Željko Kozinc
 • Tine Mlinarič
 • Jelka Pirkovič
 • Peter Kovačič Peršin