Slovenski dnevi knjige

22. SLOVENSKI DNEVI KNJIGE BODO POTEKALI MED 19. IN 23. APRILOM 2017.

 

Slovenski dnevi knjige so vseslovenski festival, ki se vsako pomlad zgodi v Ljubljani in v partnerskih mestih. Čeprav je enotedensko dogajanje v jedru namenjeno slovenski literaturi, se skozenj prepletajo različne umetniške prakse, ki obiskovalcem nudijo poglobljen vpogled v literaturo. Med tradicionalnimi cilji festivala so ozaveščanje bralne kulture, neposreden stik publike z izvirnimi avtorji različnih generacij ter opozarjanje na dosežke slovenskega leposlovja. Festival postavlja zadnja leta v svoj fokus različne aktualne tematike in širi izbor akterjev delujočih na področju kulture. Ob tem opozarja na probleme, ki so v dandanašnji družbi navzoči ali odrinjeni. Ob vedno hitrejšem tempu življenja je v ospredje stopilo vprašanje kako privabiti pozornost ljudi in kako jim na čim bolj aktualen in privlačen način predstaviti kakovostne vsebine.

Festival želi na novo osmisliti na rob potisnjeno besedno umetnost. Pisave slovenskih in tujih avtorjev na festivalu zrcalijo najintimnejše izkušnje, pripovedujejo zgodbe o njihovi umeščenosti ali izključenosti v evropski in širši milje. Ne skrivajo ran, nasmeha in upora. Navsezadnje avtorji prestopajo meje in izražajo svetovne nazore, ki niso v skladu s splošnimi prepričanji. Dogajanje, ki utripa skozi raznolike sloge in žanre, združuje založnike, intelektualce, strokovno javnost, ter vse, ki jih literatura prevzema. Festival gradi trajen most med bralci in publiko v najširšem pomenu. Nudi prostor mladim in starejšim, presega stereotipe in ostaja mesto izražanja različnih mnenj. Čeprav so v ospredju aktualna imena, se ob vsakoletnem dogajanju zavedamo, da ne obstajamo brez pogleda v preteklost in da je senzibilnost do prihodnosti ter neopaženosti nujna.


 

 Twitter Slovenski dnevi knjige

 Facebook Slovenski dnevi knjige

 www.dneviknjige.si

 Galerija Slovenskih dnevov knjige 2017

sdk_crop

plakat_SDK