Jenkova nagrada

PET NOMINIRANIH PESNIŠKIH ZBIRK,
PET ODLIČNIH PESNIŠKIH KNJIG

Jenkova nagrada je ena najuglednejših slovenskih literarnih nagrad, stanovska nagrada, ki jo Društvo slovenskih pisateljev podeljuje za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let. Prvi Jenkov nagrajenec je bil leta 1986 Niko Grafenauer.

Dobitniki nagrade:

 • 2018 – Tone Škrjanec, Dihaj
 • 2017 – Veronika Dintinjana, V suhem doku
 • 2016 – Anja Golob, Didaskalije k dihanju
 • 2015 – Miklavž Komelj, Noč je abstraktnejša kot n
 • 2014 – Anja Golob, Vesa v zgibi
 • 2013 – Kristina Hočevar, Na zobeh aluminij, na ustnicah kreda
 • 2012 – Janez Ramoveš, Skuz oken strejlam kurente
 • 2011 – Primož Čučnik, Kot dar
 • 2010 – Ivo Svetina, Sfingin hlev
 • 2009 – Aleš Debeljak, Tihotapci
 • 2008 – Andrej Medved, Približevanja
 • 2007 – Tomaž Šalamun, Sinji stolp
 • 2006 – Josip Osti, Vse ljubezni so nenavadne
 • 2006 – Miklavž Komelj, Hipidrom
 • 2005 – Maja Vidmar, Prisotnosti
 • 2004 – Ciril Bergles, Moj dnevnik
 • 2004 – Jože Snoj, Poslikava notranjščine
 • 2003 – Brane Mozetič, Banalije
 • 2002 – Erika Vovk, Opis slike
 • 2001 – Milan Jesih, Jambi
 • 2000 – Uroš Zupan, Drevo in vrabec
 • 1999 – Niko Grafenauer, Odtisi
 • 1998 – Dane Zajc, Dol dol
 • 1997 – Peter Semolič, Hiša iz besed
 • 1996 – Iztok Osojnik, Klesani kamni
 • 1996 – Alojz Ihan, Južno dekle
 • 1995 – Boris A. Novak, Mojster nespečnosti
 • 1994 – Svetlana Makarovič, Tisti čas
 • 1993 – Kajetan Kovič, Sibirski cirkus
 • 1992 – Jure Detela: Pesmi
 • 1991 – Milan Jesih, Soneti
 • 1990 – Milan Dekleva, Odjedanje božjega
 • 1989 – Aleš Debeljak, Slovar tišine
 • 1988 – Tomaž Šalamun, Mera časa
 • 1987 – Veno Taufer, Vodenjaki
 • 1986 – Niko Grafenauer, Palimpsesti

Tone Škrjanec, Jenkov nagrajenec v letu 2018. Foto © Glorjana Veber

 

Datoteka:

Stritarjeva nagrada

je nagrada Društva slovenskih pisateljev za literarno kritiko, s katero želi Društvo opozoriti na mlada, obetavna kritiška peresa.

Nagrada je bila ustanovljena na pobudo Vitala Klabusa, ime ji je dal pesnik Veno Taufer. Namenjena je mladim, obetavnim kritiškim avtoricam in avtorjem, ki s svojim pisanjem in prodornim ocenjevanjem literarnih del vstopajo na področje kulturnega ustvarjanja in ga s svojo poglobljeno oceno pomembno sooblikujejo. V dobi, ko imamo vtis, da je tradicionalni stanovitni človek že zastarel, ker živimo izrazito horizontalno in smo nenehno podvrženi informativnim dražljajem, fizični svet človekovih čustev in njegovo eksistenco pa nadomešča tehnična ekranizacija, je kritiška misel, posvečena literarnemu in kulturnemu ustvarjanju, dragocena in hvaležna. Razmišljajočim mladim osebam, ki zastavljajo svoje pero za tehtno oceno na področju književnosti, z namenom, da bi ob srečevanju z avtorskimi deli vsi nekaj pridobili, želi biti Stritarjeva nagrada tudi strokovna potrditev in spodbuda, da nagrajenec ali nagrajenka s to dejavnostjo nadaljuje. Josip Stritar (1836 – 1923) je s svojimi znamenitimi Kritiškimi pismi (1867/68) in razlago Prešernove poezije, v kateri je prepoznal vrhunsko kvaliteto in jo postavil enakovredno ob bok največjim evropskim dosežkom, primeren zgled in opora za kritiško ustvarjanje svetovljanskega nadiha. V današnjem času, ko se zdi, kakor bi ne bili več pripadniki nekega rodu in kraja, ampak »nadmoderni« nomadi na informativni mreži, brez svojega središča, je pomembno, da mlada kritiška peresa, v srečevanju z literaturo, ohranjajo zavest o duhovnih vrednotah, estetski govorici in dostojanstvu človeka, ki nam jih posreduje umetnost. V Stritarjevem duhu nagrada potrjuje tudi zavedanje ter izkušnjo slovenske literature, da ljudje pripadamo svojim malim domovinam, a smo hkrati državljani skupnega, planetarnega sveta.

Dr. Igor Škamperle

Dobitniki nagrade:

 • 2019 – Martina Potisk
 • 2018 – Diana Pungeršič
 • 2017 – Maja Šučur
 • 2016 – Aljaž Krivec
 • 2015 – Tanja Petrič
 • 2014 – Aljoša Harlamov
 • 2013 – Gabriela Babnik
 • 2012 – Mojca Pišek
 • 2011 – Ana Geršak
 • 2010 – Gaja Kos
 • 2009 – Goran Dekleva
 • 2008 – Jelka Ciglenečki
 • 2007 – Tina Kozin
 • 2006 – Gorazd Trušnovec
 • 2005 – Petra Pogorevc
 • 2004 – Alenka Jovanovski
 • 2003 – Lucija Stepančič
 • 2002 – Urban Vovk
 • 2001 – Vanesa Matajc
 • 2000 – Ignacija Friedl
 • 1999 – Petra Vidali
 • 1998 – Mitja Čander

Martina Potisk, Stritarjeva nagrajenka v letu 2019. Foto: Nina Medved

Datoteka:

Desetnica

Desetnica je nagrada za otroško in mladinsko književnost, ki jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev za uveljavljanje izvirnega otroškega in mladinskega leposlovja znotraj Društva slovenskih pisateljev kakor tudi v širši javnosti.

Nagrada je namenjena širšemu priznavanju ter uveljavljanju otroške oziroma mladinske literature v stanovski organizaciji, literarnokritiški stroki in javnosti. Izvirna otroška in mladinska literarura je že dolga desetletja na visoki ravni ter sodi med najbolj brano domače leposlovje. Obenem pomeni temelj oblikovanja bralnih navad in ljubezni do branja. Potreba po stanovski nagradi je povsem razumljiva, saj pomeni enega osnovnih korakov do dokončnega izenačevanja statusa mladinske literature z nemladinsko, tako znotraj Društva slovenskih pisateljev kot v širši javnosti.

Nagrado Desetnica za najboljše otroško in mladinsko delo v poeziji ali prozi Društvo slovenskih pisateljev podeljuje vsako leto v mesecu maju za obdobje zadnjih treh let izključno članom Društva slovenskih pisateljev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku. Nagrado podeli na podlagi izboora, ki ga pripravi strokovnjak za mladinsko književnost, o izboru pa odloča pet- do sedemčlanska žirija v sestavi mladinskih in nemladinskih avtorjev, ki so izključno člani Društva slovenskih pisateljev. Nihče od članov žirije hkrati s svojim delom ne more sodelovati v izboru ali se potegovati za nagrado.

Dobitniki nagrade:

 • 2018 – Aksinja Kermauner, Žiga špaget je za punce magnet in Suzana Tratnik, Tombola ali življenje!
 • 2017 – Vinko Möderndorfer, Kit na plaži
 • 2016 – Marjana Moškrič, Sanje o belem štrpedu
 • 2015 – Mate Dolenc, Mali princ z otoka
 • 2014 – Vinko Möderndorfer, Kot v filmu
 • 2013 – Janja Vidmar, Kebarie
 • 2012 – Feri Lainšček, Pesmi o Mišku in Belamiški
 • 2011 – Bina Štampe Žmavc, Cesar in roža; Milan Dekleva, Pesmarica prvih besed
 • 2010 – Dim Zupan, Hektor in male ljubezni: zgodba nekega Hektorja
 • 2009 – Marjana Moškrič, Stvar
 • 2008 – Andrej Rozman Roza, Kako je Oskar postal detektiv
 • 2007 – Bina Štampe Žmavc, Živa hiša
 • 2006 – Janja Vidmar, Zoo
 • 2005 – Slavko Pregl, Usodni telefon
 • 2004 – Mate Dolenc, Leteča ladja

FOTO: MEDIASPEED

Datoteki: