CILJNI POZIV UPRAVIČENCEM  za sodelovanje v programu Povabimo besedo 2018, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije     Uporabnike programa; osnovne in srednje šole, dijaške domove, splošnoizobraževalne oziroma...

Read more

Pesniška nagrada Fany Hausmann

PESNIŠKA NAGRADA FANY HAUSMANN ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec razpisuje pesniško nagrado Fany Hausmann, imenovano po prvi slovenski pesnici, za ciklus pesmi s tematiko o ženski. Avtorice in avtorje vabimo, naj na natečaj prijavijo...

Read more