Povabimo besedo 2020- Obvestilo o sprejetih vlogah

POVABIMO BESEDO 2020

Program Društva slovenskih pisateljev, ki ga financira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije

***

VLOGE, SPREJETE V FINANCIRANJE OB PRVEM VABILU:

 

Filozofska fakulteta Univerze Maribor, Oddelek za slovanske jezike in književnosti

Kosovelova knjižnica Sežana

Kulturno turistično društvo Zarja, Bilje

Medobčinsko društvo prijateljev mladine, Ajdovščina

OŠ Danila Lokarja, Ajdovščina

OŠ heroja Janeza Hribarja, Stari trg pri Ložu

OŠ Hudinja

OŠ Komandanta Staneta, Dragatuš

OŠ Mirna, Mirna

OŠ Vransko Tabor, Vransko

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru

Splošna knjižnica Slovenske Konjice

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana

Srednja šola Slovenska Bistrica

Strokovni izobraževalni center Ljubljana

Šolski center Nova Gorica

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Srednja poklicna in strokovna šola Zreče

Vrtec Črnuče, Enota Ostržek, Ljubljana

Vrtec Rižana

Zavod sv.Frančiška Saleškega, Dom Janeza Boska

 

Društvo slovenskih pisateljev bo v drugi polovici leta ponovno objavilo vabilo k sodelovanju v programu Povabimo besedo.

 

OPIS PROGRAMA:

Društvo slovenskih pisateljev od leta 1996 organizira in koordinira izobraževalni program Povabimo besedo. Namen projekta je vzpodbujanje zanimanja za slovensko književnost s strani članov Društva slovenskih pisateljev med našimi najmlajšimi in najstniki – program je tako namenjen otrokom v vrtcih, osnovnošolcem in dijakom, pa tudi študentom.

Namen teh srečevanj avtorjev z mladimi je literarne narave; člani Društva slovenskih pisateljev v dogovoru s šolo ali knjižnico otrokom približajo literaturo, bralci spoznajo avtorjeva dela in njegove ustvarjalne postopke. Kako se bo predstavilo avtorja, njegovo ustvarjanje in nastajanje literarnega dela, je odvisno od dogovora med organizatorjem in avtorjemNa dogodkih lahko sodelujejo tudi mladi bralci v obliki igre, interpretacije, ali kako drugače: zaželeno je, da so programi, ki jih za srečanja z otroci in mladimi v okviru programa Povabimo besedo pripravijo literarni ustvarjalci, karseda inventivni in dinamični (pogovor, interaktivne delavnice, vključevanje audio vizualnih del, pripovedovanje tudi skozi gib, glasbo…).

V program Povabimo besedo so vključeni vsi člani Društva slovenskih pisateljev.

Na osnovi potrditve financiranja s strani Društva slovenskih pisateljev se organizator z izbranim avtorjem fiksno dogovori, kdaj bo gostovanje oziroma literarna delavnica potekala. Avtorja mora pred nastopom obvestiti, da bo gostovanje potekalo v okviru projekta Povabimo besedo in ga seznaniti tudi s podatkom o starosti bralcev. PRAV TAKO ORGANIZATOR DRUŠTVU SLOVENSKIH PISATELJEV SPOROČI DOGOVORJENI TERMIN.

materialih (programski list, plakat, vabilo, obvestilo na spletnih straneh,…), ki jih bo organizator izdal ob tej priložnosti, naj bo zapisano, da srečanje poteka v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev v okviru programa Povabimo besedo, prav tako naj bosta na omenjene materiale umeščena logotipa Društva slovenskih pisateljev ter Javne agencije za knjigo Republike Slovenije. Po nastopu organizator Društvu slovenskih pisateljev pošlje vse omenjene materiale in krajše poročilo o gostovanju. Zaželene so tudi fotografije s srečanja z dovoljenjem za objavo v promocijske namene programa Povabimo besedo ter poročanje lokalnim medijem.

Iz sredstev programa Povabimo besedo Društvo slovenskih pisateljev financira posameznemu izbranemu prijavitelju – 1 nastop 1 avtorja v koledarskem letu. Vsak avtor v koledarskem letu izvede do 3 nastope oziroma delavnice. NASTOP AVTORJA TRAJA ENO ŠOLSKO URO OZIROMA NAJVEČ 90 MINUT.

Društvo slovenskih pisateljev krije avtorjem, ki nastopijo v okviru programa Povabimo besedo, potne stroške in honorar.

Informacije:

Anica Malešič

anica.malesic@drustvo-dsp.si
01 25 14 144