DESET ZAHTEV Upravnega odbora DSP

V duhu Konvencije o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov, ki je bila sprejeta na 33. zasedanju UNESCO oktobra 2005 v Parizu je Upravni odbor Društva slovenskih pisateljev sprejel na svoji izredni seji dne 6. aprila 2017...

Read more