Ob 150. obletnici ustanovitve DSP

Društvo slovenskih pisateljev danes Današnji DSP se razlikuje od DSP, ki je bil zasnovan pred 150 leti. In ne razlikuje se samo od tedanjega društva, zelo drugačno je tudi od društva, ki je delovalo po letu 1945, se pravi po koncu vojne in do...

Read more

KORESPONDENČNI OBČNI ZBOR

Spoštovane članice, spoštovani člani, v četrtek, 24. 3. 2022, je bil sklican občni zbor DSP, ki pa zaradi prenizke udeležbe s strani članstva ni bil sklepčen. Zapisnik je objavljen tule. Delovno predsedstvo OZ sklepa, da se članice in člani...

Read more