Redni občni zbor DSP

VABILO NA REDNI OBČNI ZBOR

Spoštovane članice, spoštovani člani!

Vabimo Vas na redni občni zbor Društva slovenskih pisateljev, ki bo v 

ČETRTEK, 02.07.2020, ob 17.30 uri v Mestnem muzeju Ljubljana (Projekcijska dvorana, Gosposka 15).

Dnevni red:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovateljev
  2. Potrditev zapisnika prejšnjega občnega zbora
  3. Vsebinsko poročilo predsednika, nadzornega odbora, društvenih komisij, sekcij in programov o delu društva v letu 2019
  4. Finančno poročilo, sprejem zaključnega računa iz poslovanja in potrditev bilance DSP za leto 2019 ter finančnega plana za 2020
  5. Obravnava predloga za višino letne članarine DSP
  6. Potrditev aktualnega Temeljnega akta DSP
  7. Potrditev Poslovnika nadzornega odbora DSP
  8. Predlog za ustanovitev Skupine za medregijsko sodelovanje DSP
  9. Razno

Gradivo je dosegljivo na spodnjih naslovih:

Občni zbor bo organizirana v skladu z navodili Nacionalnega instituta za javno zdravje za preprečevanje ponovnih izbruhov bolezni COVID-19. Za zagotavljanje varnosti vseh udeležencev svetujemo, da na srečanju nosite zaščitno obrazno masko ter da si pred vhodom v dvorano razkužite roke.

Vljudno Vas vabimo, da se občnega zbora udeležite.

Lep pozdrav!

Predsednik DSP

Dušan Merc