Znani nominiranci in nominiranke za nagrado desetnica 2024

Desetnica je nagrada za otroško in mladinsko književnost, ki jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev za uveljavljanje izvirnega otroškega in mladinskega leposlovja. Nagrada se podeljuje za obdobje zadnjih treh let. Tudi letos je izbor del, ki ustrezajo Pravilniku o nagradi desetnica, pripravila red. prof. dr. Dragica Haramija, o nominiranih delih pa je odločala žirija v sestavi: Magdalena Svetina Terčon (predsednica), Igor Bratož, Mateja Gomboc, Petra Kolmančič in Tomo Podstenšek.

 

ZA DESETNICO 2024 SO NOMINIRANA SLEDEČA DELA (avtorice in avtorji so navedeni po abecednem redu):

IRENA ANDROJNA: Modri otok. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021

JANA BAUER: Čarobna omara.  Ilustrirala Ana Košir. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2023

MILAN DEKLEVA: Pesmi na recept. Ilustriral Jaka Vukotič. Jezero: Morfemplus, 2023

NELI FILIPIĆ: Kdo je kriv, da je zima bela in druge zgodbe. Ilustrirala Ana Zavadlav. Maribor: Založba Pivec, 2022

NEJC GAZVODA: Fant iz papirja. Ilustrirala Hana Jesih. Novo mesto: Hibird Books, 2021.

MANICA KLENOVŠEK MUSIL: Prijateljici. Maribor: Založba Pivec, 2022.

NATAŠA KONC LORENZUTTI: Jutri bom siten kot pes. Ilustriral Igor Šinkovec. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2023.

GAJA KOS: Nočni obisk. Ilustrirala Ana Zavadlav. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022

VINKO MÖDERNDORFER: Švrk: res huda pasja biografija. Ilustrirala Eliza A. Dob: Miš založba, 2023

ANJA ŠTEFAN: Mišji ženin. Ilustrirala Ana Zavadlav. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2023

 

Nagrajenec_ka nagrade desetnica 2024 bo znan_a v četrtek, 23. maja 2024.

 

UTEMELJITVE NOMINIRANCEV ZA DESETNICO (word / PDF)

 

Podelitev nagrade desetnica podpirata Javna agencija za knjigo RS in Mestna občina Ljubljana.