Znani nominiranci in nominiranke za nagrado desetnica 2021

Desetnica je nagrada za otroško in mladinsko književnost, ki jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev za uveljavljanje izvirnega otroškega in mladinskega leposlovja. Nagrada se podeljuje za obdobje zadnjih treh let. Tudi letos je izbor del, ki ustrezajo Pravilniku o nagradi desetnica, pripravila red. prof. dr. Dragica Haramija, o nominiranih delih pa je odločala žirija v sestavi: Magdalena Svetina Terčon (predsednica), Jana Bauer, Igor Bratož, Neli Filipić in Slavko Pregl.

ZA DESETNICO 2021 SO NOMINIRANA SLEDEČA DELA

(avtorji so navedeni po abecednem redu):

BORUT GOMBAČ: Skrivnost lebdeče knjige. Ilustrirala Neda Hafner. Maribor: Litera, 2020.

NATAŠA KONC LORENZUTTI: Gremo mi v tri krasne. Dob: Miš založba, 2020.

NINA MAV HROVAT: Posluh, jazbec gre! Ilustrirala Kristina Krhin. Dob: Miš založba, 2020.

VINKO MÖDERNDORFER: Babica za lahko noč. Ilustrirala: Tanja Komadina. Dob: Miš založba, 2019.

MAŠA OGRIZEK: Koko Dajsa v mestu. Ilustriral Miha Ha. Dob: Miš založba, 2018.

MILAN PETEK LEVOKOV: Lov za templjarskim zakladom. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018.

ANDREJ PREDIN: Vesoljčki. Ilustriral Rok Predin. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020.

DAMIJAN ŠINIGOJ: Kjer veter spi. Dob: Miš založba, 2020.

ANJA ŠTEFAN: Imam zelene čeveljčke. Ilustrirala Jelka Reichman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020.

JANJA VIDMAR: Elvis Škorc, genialni štor. Dob: Miš založba, 2018.

 

Poročilo o izboru za desetnico 2021

Mariborska knjižnica, v okviru te, Marta Novak iz Službe za obdelavo gradiva, je na pobudo Društva slovenskih pisateljev podala sezname mladinskih knjig, ki so izšle med 1. 1. 2018 in  31. 12. 2020, na seznamu je bilo 1316 del. Hkrati je bil pridobljen seznam članov Društva slovenskih pisateljev, teh je bilo na navedeni datum 316.

Postopek priprave seznama: Najprej so bili s seznama izločene knjige tistih avtorjev, ki niso člani društva. Pri članih društva so bili izločeni ponatisi, ponovne izdaje knjig, antologije in izdaje knjig v tujih jezikih. Izločeno je bilo tudi tisto gradivo članov društva, ki ne sodi med leposlovje (informativne knjige) ter knjige, ki so bile za nagrado desetnica že nominirane. Izločene so tudi vse knjige članov žirije za desetnico, ker s knjigami ne morejo kandidirati za nagrado.

Kriterije, zapisane v Statutu o nagradi desetnica, izpolnjuje 80 knjig.

 

Nagrajenka/nagrajenec nagrade desetnica 2021 bo znan v četrtek, 27. maja 2021.