Za Prešernom, branje novih članov DSP, četrtek, 9. 2. ob 18:00