Volilni občni zbor DSP

Spoštovane članice, spoštovani člani,

upravni odbor Društva slovenskih pisateljev
sklicuje občni zbor
v torek, 12. 12. 2023, ob 17. uri.

Občni zbor sklicujemo z namenom izvedbe rednega volilnega občnega zbora za izvolitev novega vodstva DSP: predsednika društva, članic in članov upravnega in nadzornega odbora ter članic in članov častnega razsodišča za mandatno dobo treh let.

Predlog dnevnega reda občnega zbora:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovateljev
  2. Potrditev zapisnika prejšnjega občnega zbora
  3. Volitve organov društva
  4. Razno: odločanje o obnovi vile na Tomšičevi, vloge za oprostitev plačevanja članarine

 

GRADIVO:
Zapisnik občnega zbora z dne 22. 3. 2023 in zapisnik korespondenčnega dela občnega zbora
Seznam kandidatov za volitve v organe DSP
Kandidatura za predsednika 
Obnova Tomšičeva

 

Uradne volilne glasovnice za volitve organov DSP boste člani in članice prejeli po pošti.

Prosimo Vas, da volilne glasovnice izpolnite po priloženih navodilih in jih prinesete s seboj na občni zbor. Na občnem zboru novih glasovnic ne bo mogoče izdajati.

Po pošti lahko predhodno glasujejo članice in člani, ki se ne morejo udeležiti občnega zbora, pri čemer bodo upoštevane samo originalne glasovnice, ki morajo prispeti do vključno 12. decembra 2023 do 12.00 ure na naslov:

Društvo slovenskih pisateljev
p.p. 1702
1101 Ljubljana

 Občni zbor je tudi priložnost za druženje in povezovanje članic in članov, zato se veselimo vaše udeležbe.

 

Upravni odbor DSP