VABILO NA REDNI VOLILNI OBČNI ZBOR

VABILO NA REDNI VOLILNI OBČNI ZBOR

Spoštovane članice in člani,

vabimo Vas na redni in volilni občni zbor Društva slovenskih pisateljev, ki bo v

 

v TOREK, 12. decembra 2017 ob 17.30 uri,

v prostorih DSP na Tomšičevi 12 v Ljubljani.

Dnevni red :

 

  1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovateljev
  2. Vsebinsko poročilo predsednika in komisij o delu društva v letu 2017
  3. Delno finančno poročilo o poslovanju v letu 2017
  4. Volitve organov društva
  5. Razno

Vljudno Vas vabimo, da se občnega zbora udeležite.

Lep pozdrav!

Predsednik DSP

Ivo Svetina

V Ljubljani, dne 27.11.2017