Vabilo na redni občni zbor DSP

Spoštovane članice, spoštovani člani!

Vabimo Vas na redni občni zbor Društva slovenskih pisateljev,

ki bo

 v SREDO, 20. 3. 2024, ob 17. uri

v prostorih DSP na Tomšičevi 12 v Ljubljani.

 

Predlog dnevnega reda občnega zbora:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovateljev
  2. Potrditev zapisnika prejšnjega občnega zbora
  3. Vsebinsko poročilo predsednika, nadzornega odbora, društvenih komisij, sekcij in programov o delu društva v letu 2023
  4. Finančno poročilo, sprejem zaključnega računa iz poslovanja in potrditev bilance DSP za leto 2023
  5. Obravnava predloga za višino članarine za leto 2024 ter ceno najemnine za Bled
  6. Razno

 

Gradivo OZ:
Zapisnik OZ z dne 12. 12. 2023
Bilten DSP 2023 – poročila za 2023
Bilanca 2023
Pojasnila k računovodskim izkazom 2023
Pregled prihodkov in odhodkov 2023
Predlog za višino članarine za leto 2024 in ceno najemnine za Bled

 

Če želite gradivo prejeti v tiskani obliki, to sporočite na naslov dsp@drustvo-dsp.si ali po telefonu na 01 25 14 144 najkasneje do 14. 3. 2024.

Letna poročila mora potrditi sklepčni občni zbor, zato vse članice in člane prosimo, da se občnega zbora ob uri sklica udeležite v čim večjem številu.

Pred občnim zborom bo v prostorih društva med 13.30 in 16.30 potekalo branje ob svetovnem dnevu poezije v okviru 3. ljubljanskega pesniškega maratona (prijave do zapolnitve mest na: zalozba.crna.skrinjica@gmail.com), po uradnem delu občnega zbora pa vabljeni na pogostitev ter literarno-glasbeno druženje z Matjažem Pikalom!

 

Lep pozdrav,

Dušan Merc,

predsednik DSP