VABILO NA REDNI OBČNI ZBOR DSP

Spoštovane članice, spoštovani člani!

Vabimo Vas na redni občni zbor Društva slovenskih pisateljev, ki bo v SREDO, 22. 3. 2023, ob 17. uri v prostorih DSP na Tomšičevi 12 v Ljubljani.

Občnemu zboru se lahko pridružite tudi virtualno preko aplikacije Zoom na naslovu: https://us02web.zoom.us/j/87217910989

 

Predlog dnevnega reda občnega zbora:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovateljev
  2. Potrditev zapisnika prejšnjega občnega zbora
  3. Vsebinsko poročilo predsednika, nadzornega odbora, društvenih komisij, sekcij in programov o delu društva v letu 2022
  4. Finančno poročilo, sprejem zaključnega računa iz poslovanja in potrditev bilance DSP za leto 2022
  5. Obravnava predloga za višino članarine za leto 2023 ter ceno najemnine za Bled
  6. Razno

Gradivo je dosegljivo spodaj na povezavah. 

Če želite gradivo prejeti v tiskani obliki, to sporočite na naslov dsp@drustvo-dsp.si ali po telefonu na 01 25 14 144 najkasneje do 16. 3. 2023.

Letna poročila mora potrditi sklepčni občni zbor, zato vse članice in člane prosimo, da se občnega zbora ob uri sklica udeležite v čim večjem številu.

Po uradnem delu vabljeni na pogostitev in druženje!

Lep pozdrav,

Dušan Merc, predsednik DSP

 

ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA Z DNE 24.3.2022 IN KORESPONDENČNEGA DELA OBČNEGA ZBORA
ZAPISNIK IZREDNEGA OBČNEGA ZBORA Z DNE 25.5.2022 IN KORESPONDENČNEGA DELA OBČNEGA ZBORA
BILTEN 2022 – POROČILA ZA 2022
BILANCA 2022
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV 2022
PREDLOG ZA VIŠINO ČLANARINE ZA LETO 2023 TER CENO NAJEMNINE ZA BLED 

Zapisnik občnega zbora Društva slovenskih pisateljev (DSP) na dan sklica dne 22. 3. 2023