STALIŠČE NO DSP DO PROBLEMATIKE JAK

Društvo slovenskih pisateljev

Nadzorni odbor

Dne, 16.7.2020

Naslovnik: Upravni odbor DSP

Zadeva: STALIŠČE NO DO PROBLEMATIKE JAK

 

Spoštovani člani UO!

 

V NO DSP smo glede na dogajanje v JAK zaskrbljeni. Ocenjujemo, da so bila naša opozorila glede odnosov med UO in agencijo, posebno med UO in članico, ki je imela nalogo zastopati DSP,  utemeljena. Ocena temelji na dogajanjih, ki so se dogajala v preteklosti. Ta so bila žal nestrateška, neprofesionalna, nestrokovna in formalno pravno vprašljiva.

Naj jih navedemo:

  • Že z ustanovitvijo agencije se društvo ni ustrezno pravno formalno zaščitilo in je zaradi tega izgubilo določene možnosti vplivanja na delovanje agencije.
  • Ob predlogu članice v svet agencije se ni sprejelo ustreznih obvezujočih pravil medsebojnega delovanja med članico in UO.
  • UO je z »umetnim« in nepotrebnim konfliktom izključil predlagano članico v svetu agencije, ki bi lahko tvorno in konstruktivno sodelovala pri delu agencije predvsem pa pri njeni usmeritvi.
  • UO bi moral preseči zamere, osebne interese, interese lobijev in se strateško, profesionalno in strokovno vključiti v pričakovano politizacijo v odnosu do agencije.

V NO menimo, da bi se moral UO DSP v  nastalo problematiko agencije vključiti nepristransko, brez osebnih interesov in zamer in s pomočjo svetnice, ki je še vedno naša članica, strateško in strokovno »reševati knjigo«. Preseči moramo osebne interese in zamere in začeti delati v dobro naše knjige.

 

Lep pozdrav,

 

Predsednik NO

Goran Gluvić

Člani NO

Edelman Jurinčič

Iztok Osojnik