REDNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA SLOVENSKIH PISATELJEV – torek, 26.3.2019

VABILO NA REDNI OBČNI ZBOR

Spoštovane članice in člani,

 vabimo Vas na redni občni zbor Društva slovenskih pisateljev, ki bo v

TOREK, 26. 3. 2019, ob 18. uri

v prostorih DSP na Tomšičevi 12 v Ljubljani.

Na občnem zboru bomo med drugim govorili in sklepali tudi o pomembnih novostih v našem Društvu, zato upamo, da se vidimo v čim večjem številu.

DNEVNI RED:

1. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora
2. Potrditev zapisnika prejšnjega občnega zbora
3. Poročilo UO o opravljenem delu v letu 2018
4. Finančno poročilo za leto 2018
5. Poročilo nadzornega odbora
6. Poročila komisij DSP
7. Članarina za leto 2019 in poročilo o novih članih
8. Problematika nepremičnin v lasti DSP in upravljanje z njimi
9. Razno  

Lep pozdrav
do snidenja.

dr. Aksinja Kermauner,
predsednica Društva slovenskih pisateljev