RAZPIS za nagrado Slovenskega knjižnega sejma za plaketo Najboljši literarni prvenec 2023

Na podlagi 3. člena Pravilnika za podelitev plakete Najboljši literarni prvenec

objavljamo

RAZPIS

za nagrado Slovenskega knjižnega sejma za plaketo Najboljši literarni prvenec 2023

Med pomembnimi dogodki 39. Slovenskega knjižnega sejma (SKS), ki bo potekal med 21. in 26. novembrom 2023, bo tudi letos podelitev NAGRADE SKS ZA NAJBOLJŠI LITERARNI PRVENEC, izdan v zadnjem letu.

 

Predmet

Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev Slovenije pri GZS skupaj z Društvom slovenskih pisateljev podeljuje na vsakoletnem slovenskem knjižnem sejmu plaketo za najboljši literarni prvenec.

 

Naročnik

GZS – Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev in Društvo slovenskih pisateljev.

 

Nagrada

Plaketa je priznanje za najboljše prvo izdano leposlovno delo posameznega avtorja, ki je dostopno javnosti.

 

Razpisni pogoji

 Za plaketo Najboljši literarni prvenec se lahko potegujejo vsa izvirna leposlovna dela v slovenskem jeziku, ki so izšla v obdobju med dvema knjižnima sejmoma in so prvo leposlovno delo posameznega slovenskega ustvarjalca, ne glede na založbo oziroma založnika, pri katerem je delo izšlo.

 

Predložitev predlogov

Založbe in samozaložnike, ki so že ali bodo v času od 11. oktobra 2022 do 13. oktobra 2023 izdali prvo literarno delo (proza, poezija, drama) avtorja/avtorice, prosimo, da svoje predloge s priloženimi tremi izvodi knjige pošljejo na naslov:

 

Društvo slovenskih pisateljev

Tomšičeva 12,

1000 Ljubljana,

s pripisom: »PRVENEC LETA«.

 

 Rok za predložitev prijav

 Rok za oddajo predlogov je najkasneje do 13. oktobra 2023.  

 

 Datum podelitve nagrad

Plaketa bo svečano podeljena na 39. Slovenskem knjižnem sejmu na Gospodarskem razstavišču.

 

 

Ljubljana,  15. 9. 2023

 

Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Vladimir Kukavica, direktor   

                                                     

Društvo slovenskih pisateljev

Dušan Merc, predsednik