Projekt READ-IN-CLUB

O projektu

V projektu READ-IN-CLUB: READ-INg for CuLtUres across Borders (Branje za kulture čez meje) sodeluje šest partnerjev (CulturePolis, Helenski sklad za kulturo, iTSTudy, Društvo slovenskih pisateljev, Sršen Ivan – založba Sandorf in iED) iz petih različnih držav (Grčija, Madžarska, Slovenija, Hrvaška in Ciper), izhaja pa iz potrebe po tem, da našo družbo opremimo z znanji in veščinami, nujnimi za hitro in nemoteno okrevanje po krizi. V READ-IN-CLUB literarna umetnost ter institucija knjižnih klubov in bralnih skupin skupaj z močjo digitalne tehnologije predstavljata močne spodbujevalce neformalnega učenja in dialoga ter ustvarjata podporno kulturno okolje, v katerem se ljudi spodbuja, da postanejo inovatorji in učinkoviti vseživljenjski učenci.

V tem okviru READ-IN-CLUB nagovarja poklicne delavce v knjižni industriji, ki organizirajo in usklajujejo delovanje bralnih klubov ali drugih izobraževalnih dejavnosti, povezanih z literaturo: to so literati, prevajalci, direktorji in predstavniki zasebnih in javnih knjižnic, moderatorji knjižnih in bralnih klubov, vodje založb in literarnih organizacij, založniki in uredniki. Cilji projekta so:

a) razvijanje medsektorskega načina sodelovanja, temelječega na vrednotah EU, ki jih ustvarja in prenaša literarna umetnost,

b) reševanje izziva vgrajevanja izobraževalnega vidika bralnih klubov za socialno vključenost in medkulturni dialog v »digitalni, post-covidni program« deležnikov knjižne industrije,

c) usposabljanje koordinatorjev bralnih klubov z izboljševanjem njihovih didaktičnih znanj in digitalnih kompetenc, tako da postanejo »literarni mentorji« medkulturnega dialoga,

d) razvijanje in izvajanje platforme digitalnega bralnega kluba, inovativnega gradiva za usposabljanje in vsebinskih metodologij za uspešno izpolnjevanje potreb koordinatorjev bralnih klubov in njihovih skupnosti ter njihovo opolnomočenje na vseh ravneh.

Partnerji projekta READ-IN-CLUB

CulturePolis

CulturePolis je leta 2006 ustanovljena civilnodružbena organizacija s sedežem na grškem otoku Krf, katere cilj je poudarjati, promovirati in trajnostno upravljati kulturno dediščino, zlasti na Krfu. Dejavna je tudi pri promociji umetnosti ter kulturnega in ustvarjalnega podjetništva, pri razvoju medkulturnega dialoga ter ozaveščanju in usposabljanju deležnikov o trajnosti in družbenih inovacijah. CulturePolis te ambiciozne cilje dosega predvsem s pomočjo nacionalnih, evropskih in mednarodnih razpisov za financiranje. Večinoma deluje v Evropi, na Balkanu in v Sredozemlju ter sodeluje v mednarodnih omrežjih, hkrati pa je gostiteljska struktura za specializirane pobude in je v tem kontekstu leta 2020 ustanovila »Center grške in arabske književnosti in kulture – K.EL.ALP«.

iTStudy Hungary

iTStudy Hungary Educational and Research Centre for Information and Technology Ltd. (madžarsko izobraževalno in raziskovalno središče za informacije in tehnologijo) že več kot dvajset let deluje na področju poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih in je akreditiran madžarski inštitut za izobraževanje odraslih. Glavne dejavnosti podjetja so: izdajanje spričeval s področja informatike in usposabljanje na področju izobraževanja odraslih in poklicnega izobraževanja; spletni razvoj (spletne aplikacije za podporo spletnemu sodelovanju, rešitve e-učenja); razvijanje učnih načrtov in spletnih izobraževalnih vsebin. Glavna dejavnost iTStudy je izvajanje spletnih tečajev za učitelje o izobraževalni uporabi IKT, pa tudi za odrasle o uporabi mrežnih orodij in družbenih medijev v poslu in zasebnem življenju. Raziskovalna področja podjetja so: tehnološko podprto učenje (TEL), nova paradigma učenja/poučevanja informacijske družbe, omrežno učenje in povezljivost.

iTStudy ima veliko nacionalnih in evropskih strokovnih partnerjev, sodeluje z več raziskovalnimi in izobraževalnimi inštituti ter industrijskimi partnerji iz IT sektorja ter ima večletne izkušnje pri usklajevanju nacionalnih in evropskih projektov.

 

Helenski sklad za kulturo

Helenski sklad za kulturo je bil ustanovljen leta 1992, sedež pa ima v Atenah. Njegov glavni cilj je promocija grške kulture in jezika po vsem svetu. Za uresničitev svojega cilja center organizira kulturne dogodke, kot so razstave, koncerti, gledališke predstave, festivali, spletne dejavnosti, projekcije, predavanja in razprave v sodelovanju z drugimi kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami. Sodeluje pri evropskih in mednarodnih jubilejnih dogodkih, pa tudi na tednih gledališča, filma in glasbe. Poleg tega sodeluje z univerzitetnimi oddelki za grške študije, šolami grškega jezika, ambasadami, kulturnimi središči, muzeji in knjižnicami po vsem svetu. Helenski sklad za kulturo je ustanovil podružnice v Odesi, Aleksandriji in Berlinu. Urade in središča ima tudi v Londonu, na Dunaju, v Bruslju, Washingtonu, Trstu, Beogradu, Bukarešti, Tirani, Sofiji in Melbournu. HSK je tudi vodilna institucija grške mreže Fundacije Anne Lindh za evro-sredozemsko partnerstvo in dialog med kulturami ter član Nacionalnih inštitutov za kulturo Evropske unije (EUNIC).

 

IED

A.B. INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT LTD (A.B. inštitut za razvoj podjetništva) je rezultat 15-letnega delovanja Inštituta za razvoj podjetništva (IED) – organizacije, ki se zavzema za spodbujanje inovativnosti in krepitev podjetniškega duha. A.B. INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT LTD je ustanovljen z namenom podpore podjetjem in združuje poslovno svetovanje s tehnološkimi orodji. Prinaša poglobljeno in funkcionalno strokovno znanje in izkušnje in ponuja kadrovske rešitve, ki zagotavljajo napredek poslovanja. Medtem ko se potrebe trga nenehno spreminjajo, A.B. INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT LTD nenehno išče nove in inovativne načine, kako jih izpolnjevati. Zato uresničuje razvoj strokovnega znanja delavcev, izboljševanje poslovanja in uporabo novih delovnih metod, ki pripomorejo k povečevanju poslovnih sposobnosti. Podjetje se posveča zagotavljanju praktičnih in trajnostnih rezultatov z izvajanjem visokokakovostnih tehničnih storitev. Ponuja vodilne rešitve na trgu z uporabo svojih izkušenj in najbolj izpopolnjenih izdelkov, zmogljivosti, metod in orodij v različnih panogah in trgih.

A.B. INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT LTD se pri delovanju usmerja v

• podjetništvo

• svetovanje

• usposabljanje

• ocenjevanje

• primerjanje

• obvladovanje tveganja

• človeške vire

• trženje.

Podjetje je sposobno identificirati in oceniti podjetja in tehnične zahteve iz različnih sektorjev (industrija, inženiring, kmetijstvo, javne storitve itd.), različnih velikosti in statusa (MSP, zagonska podjetja, vodilna podjetja). Podjetjem ponuja praktične rešitve in nasvete s pomočjo spletnih izdelkov in storitev:

• strateško načrtovanje razvoja podjetij

• tržne raziskave in razvoj.

Osnovni cilj A.B. INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT LTD je pomagati strankam določiti njihove specifične potrebe, razviti ciljne strategije, akcijske načrte in ukrepe za ohranjanje poslovne uspešnosti. Storitve so prilagojene za izboljšanje produktivnosti, komunikacije, učinkovitosti, rasti in uspeha. Mreža partnerstev, vzpostavljena v letih delovanja, zagotavlja izvajanje celovitih rešitev.

 

Založba Sandorf

Založba Sandorf je bila kot založba in literarna agencija Sandorf ustanovljena leta 2007. Ustanovil jo je Ivan Sršen, diplomirani jezikoslovec in zgodovinar s skoraj desetletnimi uredniškimi izkušnjami, ki je za različne hrvaške založbe uredil vrsto leposlovnih in neleposlovnih knjig. Sandorf je večkrat nagrajena neodvisna založba in prva profesionalna literarna agencija na tem območju za zastopanje avtorjev v tujini. Založba letno izda petindvajset leposlovnih in neleposlovnih del iz humanističnega spektra, s področij kulturne in literarne teorije, filozofije, zgodovine, umetnosti in popularne kulture. Splošni cilj Sandorfa je povečati pogostost kulturnih/literarnih dogodkov na Hrvaškem in okrepiti mednarodno povezovanje pisateljev, pesnikov in drugih udeležencev ustvarjalnega procesa v založništvu in književnosti nasploh. Sandorf stalno sodeluje v različnih kulturnih dejavnostih in projektih (Ulysses’ Shelter, LitLink Festival). Sandorfov založniški oddelek poleg literarnih del izdaja dela s področja kulturne in literarne teorije, zgodovine, umetnosti in popularne kulture.

Društvo slovenskih pisateljev

Društvo slovenskih pisateljev (DSP) je prostovoljna, neodvisna in neprofitna organizacija, ki služi poklicnim, družbenim in kulturnim interesom slovenskih pisateljev. Društvo je dejavno na celotnem slovenskem kulturnem prostoru ne glede na državne meje. DSP se trudi zagotoviti ustvarjalno svobodo, čim boljši status slovenskih knjig in promocijo pisateljev. Ker izvaja pomembne mednarodne literarne programe in se ukvarja s producentsko in založniško dejavnostjo, je najbolj dejavna organizacija in glavno središče literarne dejavnosti v Sloveniji. Pri mednarodnih dejavnostih je v ospredju ohranjanje stikov in izmenjevanje programov z literarnimi središči, društvi pisateljev in kulturnimi institucijami.