POVABIMO BESEDO 2019

POVABIMO BESEDO 2019

Program Društva slovenskih pisateljev, ki ga financira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije

***

VLOGE, SPREJETE V FINANCIRANJE:

 

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

OŠ Lesično

Literarno društvo Šentjur

Knjižnica Rogaška Slatina

Prosvetno društvo »Soča« Kanal

OŠ Škofja Loka-Mesto

OŠ Pod goro Slovenske Konjice

OŠ Vransko-Tabor

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija, umetniška akademija Ljubljana

OŠ Vinica

Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina

OŠ Rače – Enota vrtca pri OŠ Rače

OŠ Frana Erjavca Nova Gorica

OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

OŠ Poljane

OŠ Horjul

OŠ Dekani

OŠ Žetale

OŠ Otočec

Gimnazija Ormož

Dijaški dom Nova Gorica

  1. gimnazija Maribor

OŠ Sečovlje

Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota

Medobčinska splošna knjižnica Žalec

OŠ Tončke Čeč Trbovlje

OŠ Lesično

OŠ Vojke Šmuc Izola

Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Zalog

Univerza v Novi Gorici – Fakulteta za humanistiko

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Oddelek za slovanske jezike in književnosti

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Sejem akademske knjige Liber.ac

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Kosovelova knjižnica Sežana

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne

***

OPIS PROGRAMA:

Društvo slovenskih pisateljev od leta 1996 organizira in koordinira izobraževalni program Povabimo besedo. Namen projekta je vzpodbujanje zanimanja za slovensko književnost s strani članov Društva slovenskih pisateljev med našimi najmlajšimi in najstniki – program je tako namenjen otrokom v vrtcih, osnovnošolcem in dijakom, pa tudi študentom.

Namen teh srečevanj avtorjev z mladimi je literarne narave; člani Društva slovenskih pisateljev v dogovoru s šolo ali knjižnico otrokom približajo literaturo, bralci spoznajo avtorjeva dela in njegove ustvarjalne postopke. Kako se bo predstavilo avtorja, njegovo ustvarjanje in nastajanje literarnega dela, je odvisno od dogovora med organizatorjem in avtorjemNa dogodkih lahko sodelujejo tudi mladi bralci v obliki igre, interpretacije, ali kako drugače: zaželjeno je, da so programi, ki jih za srečanja z otroci in mladimi v okviru programa Povabimo besedo pripravijo literarni ustvarjalci, karseda inventivni in dinamični (pogovor, interaktivne delavnice, vključevanje audio vizualnih del, pripovedovanje tudi skozi gib, glasbo…).

V program Povabimo besedo so vključeni vsi člani Društva slovenskih pisateljev.

Na osnovi potrditve financiranja s strani Društva slovenskih pisateljev se organizator z izbranim avtorjem fiksno dogovori, kdaj bo gostovanje oziroma literarna delavnica potekala. Avtorja mora pred nastopom obvestiti, da bo gostovanje potekalo v okviru projekta Povabimo besedo in ga seznaniti tudi s podatkom o starosti bralcev. PRAV TAKO ORGANIZATOR DRUŠTVU SLOVENSKIH PISATELJEV SPOROČI DOGOVORJENI TERMIN.

materialih (programski list, plakat, vabilo, obvestilo na spletnih straneh,…), ki jih bo organizator izdal ob tej priložnosti, naj bo zapisano, da srečanje poteka v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev v okviru programa Povabimo besedo, prav tako naj bosta na omenjene materiale umeščena logotipa Društva slovenskih pisateljev ter Javne agencije za knjigo Republike Slovenije. Po nastopu organizator Društvu slovenskih pisateljev pošlje vse omenjene materiale in krajše poročilo o gostovanju. Zaželene so tudi fotografije s srečanja z dovoljenjem za objavo v promocijske namene programa Povabimo besedo ter poročanje lokalnim medijem.

Iz sredstev programa Povabimo besedo Društvo slovenskih pisateljev financira posameznemu izbranemu prijavitelju – 1 nastop 1 avtorja v koledarskem letu. Vsak avtor v koledarskem letu izvede do 3 nastope oziroma delavnice. NASTOP AVTORJA TRAJA ENO ŠOLSKO URO OZIROMA NAJVEČ 90 MINUT.

Društvo slovenskih pisateljev krije avtorjem, ki nastopijo v okviru programa Povabimo besedo, potne stroške in honorar.

Informacije:
Nina Kokelj
ninakokelj@gmail.com
040-797-325