POVABIMO BESEDO 2018 -ciljni poziv upravičencem

CILJNI POZIV UPRAVIČENCEM

za sodelovanje v programu

Povabimo besedo 2018,

ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

             

 

Uporabnike programa; osnovne in srednje šole, dijaške domove,

splošnoizobraževalne oziroma podružnične knjižnice v Republiki Sloveniji in zamejstvu ter vrtce

vabimo, da se prijavijo za sodelovanje v programu

Povabimo besedo 2018,

ki se bo izvajal v obdobju med 1. marcem 2018 in 31. decembrom 2018.

v skladu s spodaj navedenim opisom.

NAVODILA ZA PRIJAVO:

Prijava mora vsebovati:

  • ime in naslov ter spletni naslov ustanove, ki se prijavlja na ciljni poziv upravičencem,
  • ime in priimek kontaktne osebe ter njen e-mail in telefonsko številko,
  • ime in priimek predvidenega gosta-literata, člana DSP,
  • morebitno predhodno sodelovanje v programu Povabimo besedo – DA/NE, podrobnejša informacija o sodelovanju v programu v obdobju zadnjih treh let (koledarsko leto, ime gosta-literata, člana DSP),
  • kratek opis predvidenih priprav na izvedbo dogodka.

Prijave morajo prispeti po navadni ali elektronski pošti najkasneje do 15. februarja 2018 (datum žiga na kuverti) na naslov:

 

Društvo slovenskih pisateljev

Tomšičeva 12

1000 Ljubljana

ali na elektronski naslov:

dsp@drustvo-dsp.si.

Na kuveti mora biti jasno označeno »POZIV – Povabimo besedo 2018«.

Upoštevane bodo le popolne prijave.

Prijave bo obravnaval Upravni odbor Društva slovenskih pisateljev, pri čemer bodo imele prednost šole, ki v programu še niso sodelovale.

 

Prijavitelji bodo o rezultatih obveščeni do 22. februarja 2018.

OPIS PROGRAMA:

Društvo slovenskih pisateljev od leta 1996 organizira in koordinira izobraževalni program Povabimo besedo. Namen projekta je vzpodbujanje zanimanja za slovensko književnost s strani članov Društva slovenskih pisateljev med našimi najmlajšimi in najstniki – program je tako namenjen otrokom v vrtcih, osnovnošolcem in dijakom.

Namen teh srečevanj avtorjev z mladimi je literarne narave; člani Društva slovenskih pisateljev v dogovoru s šolo ali knjižnico otrokom približajo literaturo, bralci spoznajo avtorjeva dela in njegove ustvarjalne postopke. Kako se bo predstavilo avtorja, njegovo ustvarjanje in nastajanje literarnega dela, je odvisno od dogovora med organizatorjem in avtorjem. Na dogodkih lahko sodelujejo tudi mladi bralci v obliki igre, interpretacije, ali kako drugače: zaželjeno je, da so programi, ki jih za srečanja z otroci in mladimi v okviru programa Povabimo besedo pripravijo literarni ustvarjalci, karseda inventivna in dinamična (pogovor, interaktivne delavnice, vključevanje audio vizualnih del, pripovedovanje tudi skozi gib, glasbo…).

V program Povabimo besedo so vključeni vsi člani Društva slovenskih pisateljev.

Na osnovi potrditve financiranja s strani Društva slovenskih pisateljev se organizator z izbranim avtorjem fiksno dogovori, kdaj bo gostovanje oziroma literarna delavnica potekala. Avtorja mora pred nastopom obvestiti, da bo gostovanje potekalo v okviru projekta Povabimo besedo in ga seznaniti tudi s podatkom o starosti bralcev.

V materialih (programski list, plakat, vabilo, obvestilo na spletnih straneh,…), ki jih bo organizator izdal ob tej priložnosti, naj bo zapisano, da srečanje poteka v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev v okviru programa Povabimo besedo, prav tako naj bosta na omenjene materiale umeščena logotipa Društva slovenskih pisateljev ter Javne agencije za knjigo Republike Slovenije. Po nastopu organizator Društvu slovenskih pisateljev pošlje vse omenjene materiale in krajše poročilo o gostovanju. Zaželene so tudi fotografije s srečanja z dovoljenjem za objavo v promocijske namene programa Povabimo besedo ter poročanje lokalnim medijem.

Iz sredstev programa Povabimo besedo Društvo slovenskih pisateljev financira posameznemu izbranemu prijavitelju – 1 nastop 1 avtorja v koledarskem letu. Vsak avtor v koledarskem letu izvede do 3 nastope oziroma delavnice.

Društvo slovenskih pisateljev krije avtorjem, ki nastopijo v okviru programa Povabimo besedo, potne stroške in honorar.