POGOVOR Z LIDIJO ARIZANKOVSKO in ANDREJEM BLATNIKOM

POGOVOR Z LIDIJO ARIZANKOVSKO in ANDREJEM BLATNIKOM

V a b i l o

na literarno-pogovorni večer

s prevajalko LIDIJO ARIZANKOVSKO
in pisateljem ANDREJEM BLATNIKOM

DSP rezidenčni program za tuje posrednike

********

5. oktober 2023
18:00
dvorana DSP, Tomšičeva 12, Ljubljana

V sklopu rezidenčnega programa za tuje posrednike se bo s prevajalko dr. Lidijo Arizankovsko pogovarjal dr. Andrej Blatnik.

Lidija Arizankovska se se je rodila 28.10.1966 v Skopju. Diplomirala je leta 1989 na Oddelku za makedonski jezik in južnoslovanske jezike na Filološki fakulteti »Blaže Koneski« na Univerzi »Sv. Kiril i Metodij« v Skopju. Na isti fakulteti je leta 1991 končala podiplomski študij in opravila podiplomsko specializacijo s področja slovenskega jezik leta 1991-1992 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Republika Slovenija, pod mentorstvom prof. dr. Jožeta Toporišiča. Leta 1996 je magistrirala na temo »Funkcionalna obremenitev podedovanih slovanskih pripon za nomina agentis v makedonskem in slovenskem jeziku (s posebnim poudarkom na pripono * -tel´ь v ozadju izofunkcionalnih pripon)«. Leta 2001 je doktorirala na temo »Iz semantike in skladnje del slovenskih in makedonskih členkov (še, že, samo, le, celo; ušte, vekje, samo, duri (i))« na Filološki fakulteti »Blaže Koneski« Univerze »Sv. Kiril i Metodij« v Skopju. Bila je gostujoča profesorica na Filozofski fakulteti v Ljubljani (2004, 2006, 2008, 2009); na Pedagoški in Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru (2004, 2009) in na Inštitutu za slavistiko Univerze Karl-Franz v Gradcu, Avstrija (2006, 2007, 2010); ter gostja Foruma slovanskih kultur (2013, 2015), Ljubljana, Republika Slovenija.

Prejemnica več uglednih priznanj: Priznanje in zahvala Republike Slovenije, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu za dvajsetletno poučevanje slovenskega jezika na univerzitetni ravni in vsesplošen prispevek k promociji slovenskega jezika in kulture v Makedoniji (2010).
Toporišičevo priznanje za izjemne raziskovalne in pedagoške dosežke na vseh stopnjah izobraževanja ter izkazano večdesetletno sodelovanje in krepitev sodelovanja med ustanovami oziroma posamezniki, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (2022).

********

Vstop je prost.

Vljudno vabljene in vabljeni!


Program Društva slovenskih pisateljev podpira Javna agencija za knjigo RS.