Vita Žerjal Pavlin

Foto: Primož Kandare, 
      Alen Milavec

Vita Žerjal Pavlin (1963) je pesnica, profesorica slovenščine in doktorica znanosti s področja literarnih ved. Po gimnaziji v Novi Gorici je leta 1987 na ljubljanski univerzi diplomirala iz slovenskega jezika in književnosti ter novinarstva. Za diplomsko nalogo Novi val slovenske poezije osemdesetih let je prejela univerzitetno Prešernovo nagrado. Po kratki novinarski zaposlitvi je postala srednješolska profesorica slovenščine, od leta 1992 zaposlena na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. V letih 2008–2011 je sodelovala z Univerzo v Novi Gorici. Je avtorica štirih pesniških zbirk in več recenzij, spremnih besed, strokovnih in znanstvenih prispevkov ter monografije Lirski cikel v slovenski poeziji 19. in 20. stoletja (2008). Leta 2014 je z Vido Mokrin Pauer uredila zbornik goriškega literarnega kluba Govorice.

Poezija:

  • 2020, Obrazi, Apokalipsa, Ljubljana
  • 2014 Govorice: zbornik goriškega literarnega kluba, Goriški literarni klub Govorica, Nova Gorica
  • 2013 Široka, Apokalipsa, Ljubljana
  • 1996 Uglaševalni ton, Karantanija, Ljubljana
  • 1991 Prelivanja: zbornik literarnega kluba iz Nove Gorice, Literarni klub iz Nove Gorice
  • 1982 Pljusknem preko okna, Kulturna skupnost Nova Gorica

Drugo:

  • 2008 Lirski cikel v slovenski poeziji in 20. stoletja, Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana