Venčeslav Šprager

prager-venceslav

Venčeslav Šprager

Rojen leta 1932 v Pertocah v Prekmurju. V Ljubljani je študiral arhitekturo, od leta 1962 živi v Nemčiji. Kot znanstveni sodelavec je bil zaposlen na tehnični visoki šoli v Braunschweigu in v istem kraju kot izredni profesor na akademiji, nato pa v Frankfurtu in na visoki šoli v Freisingu. Deloval je tudi kot mestni arhitekt v Moosburgu pri Münchenu.

Od leta 1968 do leta 1971 je študiral grafiko v Wolfsburgu in Frankfurtu. Razstavljal je v Nemčiji, Italiji, Sloveniji, Madžarski, Švici in Avstriji. Od leta 1979 se ukvarja s prozo in liriko. Objavlja v revijah Waves, Literatur in Bayern pa tudi v Dialogih in Primorskih srečanjih. Leta 1992 je prejel nagrado za slovenske pisatelje v diaspori, leta 1999 in 2007 pa kulturno nagrado Nemčije.

Poezija:

  • 1983 Spuren überall
  • 1986 Mein Leseabend
  • 1995 Na robu senc
  • 1999 Besede kamna
  • 2006 Trenutki

Proza:

  • 1994 Der Heimweg
  • 2000 Fuge für das Nirgendwo