Tone Rode

rode-tone

Tone Rode

Tone Rode sodi v tretji rod pesnikov slovenske skupnosti v Argentini. Rojen je bil 11.1.1969 v Buenos Airesu v družini očeta Antona Rodeta, iz Rodice pri Domžalah ter matere Ivane Mali, iz Sel pri Kamniku.

Kot potomec zdomske družine, vključene v skupne kulturne dejavnosti povojne slovenske emigracije je hodil v argentinske šole, hkrati pa k sobotnemu slovenskemu osnovnošolskemu pouku ter sobotni slovenski srednji šoli. Po končani humanistični salezijanski gimnaziji se je vpisal na univerzo, kjer je študiral kemijo. Obiskoval je tudi Slovenski visokošolski tečaj filozofije, literature in zgodovine, kjer so med drugimi, predavali filozof Dr. Milan Komar in pisatelj akademik Zorko Simčič. Vzporedno s tem je dokončal študij angleščine. Njegova poslovna pot ga je usmerila na področje podjetništva ter industrijskega marketinga. V tem se je usposabljal v Argentini ter v ZDA.

V literarno ustvarjanje je T.R. najprej napotil oče, ki ga je navdušil tudi za recitacijo in igralstvo. Vrsto let je sodeloval pri igralskih skupinah režiserjev Nikolaja Jeločnika, Maksa Borštnika in Frida Beznika. Svoje prve pesmi je objavljal v mesečniku za slovensko mladino Mladinska vez (Buenos Aires 1957 – 1993), kjer so se uveljavljali tudi mnogi drugi pesniki (Tine Debeljak ml., Vinko Rode, Pavel Fajdiga, Andrej Rot, idr.). Od leta 1986 pa do leta 1993 je bil Rode tudi odgovorni urednik te revije.

  • 1991 Zenice, Slovenska kulturna akcija
  • 1997 Mesto Pristan, Slovenska kulturna akcija
  • 2004 Biti, Družina