Stanislava Chrobakova Repar

Stanislava Chrobakova Repar

Dr. Stanislava Chrobáková Repar (rojena 1960 v Bratislavi) je dvodomska – slovaška in slovenska pesnica, pisateljica, prevajalka, literarna kritičarka in znanstvenica ter urednica, od l. 2009 samozaposlena v kulturi pri MK RS, oz. MIZKŠ.

Magistrirala je iz filozofije in estetike na Univerzi Komenskega v Bratislavi, l. 1995 je doktorirala iz literarnih ved na Slovaški akademiji znanosti, l. 2009 se je habilitirala na Univerzi v Novi Gorici. Na Slovaškem je delala kot raziskovalka na Univerzi Komenskega v Bratislavi, kasneje na Inštitutu za slovaško književnost Slovaške akademije znanosti, in med leti 1998-2010 tudi kot odgovorna, od 2003. eksterna urednica literarnega mesečnika ROMBOID, ki ga izdaja Združenje pisateljskih organizacij na Slovaškem (AOSS). Znanstveno se ukvarja predvsem s filozofijo jezika, pesniško hermenevtiko, semiologijo in kulturno semiotiko, feministično literarno teorijo in literarno komparativistiko.
Od svojega prihoda v Slovenijo l. 2001 do dandanes opravlja uredniško, organizacijsko in menedžersko delo za založbo KUD Apokalipsa (uredniško predvsem: revija APOKALIPSA, zbirki FRAKTAL, projekt GENDER in dr.). Med leti 2010-2012 je honorarno predavala literarno vedo na UNG in kot mentorica vodila več diplomantk, med leti 2006-2008 je bila kot raziskovalka zaposlena na Mirovnem inštitutu v Ljubljani, kjer je sodelovala pri raziskavi izvajanja družbenospolnih politik znotraj EU (mednarodni projekt QUING). (So)ustanoviteljica in koordinatorica mednarodnega projekta Revija v reviji (od l. 2002) – z literarnimi festivali in filozofskimi simpoziji vred, ki danes povezuje 18 revij iz 14 evropskih držav in je doslej spodbudil okrog 80 literarnih objav-izmenjav.
L. 1994 je na Slovaškem debutirala s pesniško zbirko Zo spoločnej zimy / Iz skupne zime, vendar so njene pesmi izšle že prej v knjižnih antologijah Druhý dych / Drugi vdih in Kruh / Krog (Bratislava 1985 in 1987). Je avtorica 12 knjig poezije, proze, esejev in znanstvenih študij. Zadnje so dvojezična avtofikcija Slovenka na kvadrat (Ljubljana 2009, Bratislava 2011), zbirki pesmi Dotakniti se prazne sredine (Ljubljana 2010) in Tichožitia / Tiha življenja (Pusté Úľany 2011) in znanstvena monografija Úzkosť dokorán / Tesnoba na stežaj. Novo branje poezije Viere Prokešove (Bratislava 2012). Štiri njene obsežne znanstvene ekspertize v slovenščini in angleščini so objavljene (samo) na spletu. Prevajalka 15 knjižnih naslovov (na pr. Kratka antologija sodobne filozofske misli na Slovenskem, S. Kosovel, B. Smolnikar, M. Kušar, S. Tratnik, Kratka antologija sodobne ženske poezije na Slovenskem, V. Bartol, P. Repar / E. J. Groch, J. Ondruš, Balla, P. Hruška, S. Repar, itn.), pa tudi velikega števila revijalnih in drugih objav, zavzeta posredovalka medkulturnih stikov zlasti med Slovaško, Češko in Slovenijo, odgovorna urednica številnih izdaj in antologij, tudi v mednarodnem prostoru (ZDA, Mehika, VB).
Od l. 1989 članica in soustanoviteljica Društva pisateljev Slovaške (OSS), ki se je takrat odcepila od (socialistične) pisateljske zveze, soustanoviteljica slovaškega P.E.N. centra, iz katerega je kasneje v znak protesta izstopila. Dobitnica dveh pomembnih nagrad za literaturo in literarno kritiko na Slovaškem (1995 in 2003) ter državne nagrade ministra šolstva Slovaške republike ob končani univerzitetni izobrazbi (1984). Piše v slovaščini in v slovenščini; njena dela so prevedena v 16 različnih jezikov.