Sanja Rozman

Foto: Tina Brinar

 

Sanja Rozman je zdravnica, psihoterapevtka, avtorica osmih knjig in ugledna mednarodna predavateljica o zasvojenosti.

 

Pri nas je bila prva, ki je pisala in spregovorila o nekemičnih zasvojenostih, še posebno o odvisnosti od odnosov. Po poklicu zdravnica medicine dela, ki je delala z invalidi v Zavodu za rehabilitacijo, je začela svojo drugo kariero psihoterapevtke po osebni drami, ko se bila prisiljena izobraziti o nekemičnih zasvojenosti zaradi problemov v družini. Izobraževala se je doma in v tujini pri najbolj znanih strokovnjakih za zasvojenosti in travme. Svoje znanje in izkušnje uporablja pri delu v Zavodu Sprememba v srcu, ki ga je ustanovila in ga vodi že trideset let.

 

Avtorica v svojih knjigah nazorno opisuje, kaj doživljajo ljudje, ki podležejo nekemičnim zasvojenostim, in kako naj najdejo pot iz njih. Njena prva knjiga Sanje o rdečem oblaku je Slovence presunila s svojo iskrenostjo in odkritim pisanjem o osebnih stiskah. Sledila je Zaljubljeni v sanje, monografija, v kateri je bila prvič pri nas opisana odvisnost od odnosov. Peklenska gugalnica je postala legendarni učbenik o raznih nekemičnih zasvojenostih, ki ga tudi še po skoraj tridesetih letih ljudje poiščejo v stiski, kadar se njim ali njihovim bližnjim zgodi zasvojenost. Sprememba v srcu je povzela izkušnje desetletne kolumne in odgovarjanja na vprašanja bralcev revije Viva.

 

Po premoru, v katerem se je posvetila strokovnemu izobraževanju in nastopanju v tujini in doma, je zasnovala zbirko novih knjig. Umirjenost in Delovni zvezek Umirjenost sta knjigi, ki ju potrebuje vsak, ki se odloči prekiniti prekletstvo zasvojenosti, da ga vodita skozi prvo leto okrevanja. Pogum je knjiga o travmi, kako jo prepoznati in predelati. Vrednost njenega pisanja so prepoznali tudi v tujini, tako je tik pred izidom v ZDA Serenity – How to recognize, understand, and recover from behavioral addictions.

 

V letu 2023 je izšla pri mladinski knjigi njena najnovejša knjiga Ujetniki preteklosti, v kateri vsa ta spoznanja strne v zanimivo zgodbo.

 

Sanjo Rozman lahko spremljate na njeni spletni strani.

 

SANJA ROZMAN is a medical doctor, psychotherapist, author of eight books cancer survivor, and internationally known public speaker.

 

She was the first in Slovenia to write and talk about behavioral addictions, especially relationship addiction. By profession, an occupational physician who worked with the disabled at the Rehabilitation Institute, she began her second career as a psychotherapist after a personal drama when she was forced to educate herself about behavioral addiction due to family problems. She studied at home and abroad by the most renowned experts in addiction and trauma. She has founded and works at the Core Change Institute.

In her books, the author vividly describes what people who succumb to behavioral addictions experience and how to find a way out of their troubles. Her first book “Sanje o rdečem oblaku” impressed Slovenians with her honesty and frank writing about personal hardships. “Zaljubljeni v sanje” followed, a monograph in which relationships addiction was described for the first time in our country. “Peklenska gugalnica” has become a legendary textbook about various behavioral addictions. “Sprememba v srcu” summarizes the experience of a ten-year column and answering questions from readers of Viva magazine.

After a break in which she devoted herself to professional education and performances abroad and at home, she designed a collection of new books. “Umirjenost” and “Umirjenost Delovni zvezek” are the books anyone who decides to break the curse of addiction needs to guide them through their first year of recovery. “Pogum” is a book about how to recognize and recover from trauma. Her book “Serenity: How to Recognize, Understand, and Recover from Behavioral Addictions”, is in the pre-publishing phase by Brandylane Publishers in the USA..

Since 2012, she is retired from the medical profession, but is still active as a psychotherapist and an author. In 2023, she published her latest book “Ujetniki preteklosti” which summarizes all these findings into an interesting story.

You can follow Sanja Rozman on her English website  https://www.sanjarozman.com/

 

Bibliografija:

  NASLOV PONATISI ZALOŽNIK  
1. Sanje o rdečem oblaku 1993, 1994, 1999, 2006 Mladinska knjiga
2. Zaljubljeni v sanje 1995, 2006 Mladinska knjiga
3. Peklenska gugalnica 1998, 2007 ValeNovak
4. Sprememba v srcu 2004, 2004 Studio Moderna
5. Umirjenost 2013 Modrijan
6. Umirjenost Delovni zvezek 2014 Modrijan
7. Pogum 2015 Modrijan
8. Ujetniki preteklosti 2023 Mladinska knjiga