Marko Uršič

ursic-marko

Marko Uršič

marko.ursic@guest.arnes.si

www2.arnes.si/~mursic3/

Rojen sem bil 18. maja 1951 v Ljubljani. Na Filozofski fakulteti sem leta 1975 diplomiral iz filozofije in psihologije. Najprej sem služboval kot gimnazijski profesor, pozneje tudi kot novinar in knjižni urednik. Obenem sem nadaljeval študij logike pri prof. Franetu Jermanu, magistriral leta 1984 (Aristotelova modalna logika), doktoriral leta 1990 (Implikacija in deduktivna nujnost). Po doktoratu sem se izpopolnjeval pri prof. Paulu Weingartnerju v Salzburgu (logika relevance). Od leta 1992 sem zaposlen kot univerzitetni učitelj na Filozofski fakulteti v Ljubljani, od 2003 kot redni profesor. Živim v Ljubljani in na Krasu.

Moj poklic je filozofija, ljubezen do modrosti, v spoznanju in življenju. Najbolj me zanimajo naslednja filozofska področja: metafizika (zlasti platonizem), logika, kozmologija, filozofija prostora in časa, filozofija religije, primerjalna religiologija in teorija simbolov. Prepričan sem, da je slog pisanja (npr. prispodobe, dialogi, »večglasje« itd.) za filozofijo zelo pomemben, tako rekoč »konstitutiven«. V tetralogiji Štirje časi pišem svojo filozofsko pot – obenem pa seveda tudi Časi »pišejo« mene.

Glavna dela:

1981 Enivetok, Založba Obzorja
1985 Razpoke, Mladinska knjiga
1987 Matrice logosa, DZS
1988 Romanje za Animo, Cankarjeva založba
1994 Gnostični eseji, Nova revija
1997 Osnove logike (z Olgo Markič), Filozofska fakulteta, Ljubljana
2002 Iskanje poti, samozaložba
2002 Štirje časi. Pomlad, Cankarjeva založba
2004 O renesančni lepoti (Štirje časi. Poletje, I. knjiga), Cankarjeva založba
2006 Sedmerke (Štirje časi. Poletje, II. knjiga), Cankarjeva založba
2010 Daljna bližina neba (Štirje časi, Jesen), Cankarjeva založba
2012 Mind in Nature: from Science to Philosophy (soavtorja Olga Markič in Andrej Ule), Nova Science Publishers, New York