Marjanca Kočevar

Kočevar-Marjanca

Marjanca Kočevar

Pesnica Marjanca Kočevar je bila rojena 24. oktobra 1947 v Metliki v Beli krajini. Sedaj živi in ustvarja v Novem mestu. Pred tem je nekaj let živela v Kočevju, kjer je ustanovila Klub kulturnih delavcev, ki mu je tudi predsedovala, ter dala pobudo za izhajanje revije Kočevski razgledi in ji tudi urednikovala. Bila je tudi med ustanovitelji revije Mentor in članica prvega uredniškega odbora te revije kar nekaj let.
Pesmi piše že od zgodnje mladosti. Objavljala je v osnovnošolskih in srednješolskih glasilih, kot študentka pa v Tribuni in Mladih potih. Njena prva pesniška zbirka Ki mimo greš je izšla leta 1977 pri Mladinski knjigi, druga, Pompeji, pa 1990 pri založbi Opus, tretja, bibliofilska, Reka poetičnih podob (skupaj s pesnikoma Milanom Markljem in Ivanom Gregorčičem ter z original grafikami Janka Orača), pri založbi Edina LJ, četrta, Kristalis, dvojezična, pa letos v Banja Luki (Pisateljsko društvo Republike srpske, -ur. Zdravko Kecman) .
Veliko je objavljala v revialnem tisku ( Prostor in čas, Dolenjski razgledi, Dialogi, Samorastniška beseda, Sodobnost, Rast, Fontana, Književni listi, Poetikon, v banjaluški reviji Književnik, v beograjski Pro femina in še kje.. …) ter dvajsetkrat na prvem programu ljubljanskega radia v oddaji Literarni nokturno.
Njene pesmi so objavljene tudi v več antologijah – Lirika slovenskih pesnic, Iz bolečine zajemam, Pesmi dolenjske dežele, Zbornik 21, Iz vode, iz sebe, Slovenska ženska lirika do leta 1980, Rijeka riječi-Reka besed (antologija Karlovac) .. ter v hrv. reviji Dubrovnik, kjer sta Luko in Anamarija Paljetak predstavila slovensko poezijo od 1960 – 1990. Nekaj prevedenih pesmi je bilo pred leti objavljenih tudi v Književni reči in Mladosti (Beograd) ter v Oku (Sarajevo). Imela je več sto literarnih večerov, bila je mentorica mladim literatom, vodi literarne delavnice po vsej Sloveniji in je članica mnogih komisij za izbor najboljših literarnih del mladih slovenskih literatov…
Na svojem domu v Novem mestu vodi Salon poezije Marjance Kočevar, kjer je srečujejo in predstavljajo svoja dela umetniki, predvsem pesniki, a tudi glasbeniki in slikarji iz vse Slovenije pa tudi iz tujine. Uredila in lektorirala je več knjig, je mecenka mladim nadarjenim literatom.Bila je članica uredniškega odbora revije Mentor, Kočevskih razgledov, Samorastniške besede in Dolenjskih razgledov. Je prejemnica srebrne jelke mesta Kočevje ter priznanja ZKD Novo mesto (2000) in odličja (2003) pri JSKD Novo mesto za delo v kulturi v Novem mestu. Leta 2007 je prejela najvišje dolenjsko priznanje za trajne uspehe na kulturnem področju, Trdinovo nagrado.
Pripravlja peto zbirko z delovnim naslovom REZ in zbirčico kratkih zgodb (poetično-erotična kratka proza) z naslovom Deževni mož.