Marjan Kolar

Marjan Kolar

marjan.kolar@siol.net

Marjan Kolar se je rodil 6.10.1933 v uradniški družini v Slovenj Gradcu. Med vojno je bil s svojimi izgnan v Nemčijo. Maturiral je na Ravnah na Koroškem, študiral v Ljubljani nemščino in slovenščino ter služboval na Ravnah kot knjižničar in urednik tovarniških glasil v železarni do upokojitve.

Njegovo pisanje so zaznamovale vojna, TBC in polemike z ideologijo komunizma. Prva se je začela na gimnaziji s politično spornim besedilom v šolskem glasilu, nadaljevala se je s kritičnimi teksti v mariborski reviji Svit in dobila zaključek v zbirki humoresk­ Samomor v nebesih. Kot urednik za prozo pri mariborskih Dialogih je sredi šestdesetih let vabil k sodelovanju Kocbeka ter s tem dobil dodatno beležko pri udbi.

Njegov roman Išči poldan je prejel nagrado Prešernovega sklada za l. 1968, s črtico Nepravilni trikotnik je bil udeležen najprej v srbski antologiji slovenske proze, nato v ruski, beloruski in turški antologiji jugoslovanske proze. Nekaj malega so objavili Bolgari in Makedonci.

To, družbi in času zavezano obdobje je zaključil z romanom Zvezde in križi. Potem je dvajset let pisal o obstajanju in minevanju, iščoč bivanjska ravnovesja, a prvo naslednjo knjigo kratke proze je objavil šele l. 2003, za njo dva romana. Za svoja najboljša besedila šteje romane Zvezde in križi, Prekrstitve in Robinzonova zastava pa zadnjo zbirko.

Seznam vseh doslej izdanih knjig:

1961 Prazno nebo, DZS
1964 Samomor v nebesih, DZS
1967 Išči poldan, Založba Obzorja
1967 Sledovi medalj, Založba Obzorja
1971 Sezuj se, kadar stopiš v mošejo, Založba Obzorja
1973 Snežne verige,Prešernova družba
1979 Zvezde in križi, Cankarjeva založba
2003 Sveto sivo življenje, Cerdonis
2004 Prekrstitve, Cerdonis
2005 Robinzonova zastava, Cerdonis