Marija Švajncer

Foto: arhiv avtorice

     Marija Švajncer je bila rojena v Mariboru v pisateljsko-novinarski družini.  Srednjo šolo (Prvo gimnazijo) je obiskovala v rojstnem kraju, v prestolnici je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani diplomirala, magistrirala (interdisciplinarni študij) in doktorirala. Podelili so ji naziv doktorice filozofskih znanosti. Na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru (najprej Pedagoški akademiji, zatem Pedagoški fakulteti) je bila kot predavateljica filozofije zaposlena osemintrideset let.

Marija Švajncer je avtorica desetih filozofskih knjig, in sicer: Etika I (1995), Ciril Zlobec – pesnik ljubezni (1995), Spoznavanje in modrovanje (1999), Esej o zlu (2002), Človek, življenje in filozofija (2009), Vpogled v azijsko duhovnost (2012), Grdi filozofi (2018), Veselje do življenja ali filozofija radoživosti (2020), Naš razburkani čas (2022) in Fran Milčinski in njegov rod, Prvi del (2023). Objavila je študijo s področja literarne zgodovine z naslovom Slavko Grum –  vztrajati ali pobegniti onkraj (2019) ter pet romanov – mladinske romane Samotni bralec (2014), leta 2015 je bil nominiran za nagrado večernica,  Očetovi udarci (2017) in Ali ne bom več nogometaš? (2023) ter romana za odrasle Kdo neki me zasleduje? (2018) in Iskanje ljubezni (2022). Marija Švajncer je avtorica sedmih pesniških zbirk z naslovi: Sive pesmi (2011), Nisem se skrila (2011), Pisane pesmi (2015), Kamnite pesmi (2016), Igralca, V spomin na Gašperja Tiča in Jerneja Šugmana (2019), Samogotovost (2021) in Zrcalo Hinka Smrekarja (2023). Piše tudi lutkovne igre, tri od njih je uprizorila Lutkovna skupina Osnovne šole Ormož pod mentorskim vodstvom mag. Maje Korban Črnjavič. Pesmice Palčki nagajivčki in Palčki veseljaki (2022) je uglasbil dr. Mitja Reichenberg.

Na natečajih tržaške revije Mladika je Marija Švajncer dobila več nagrad za poezijo (drugo nagrado leta 2010, 2011 in 2019, prvo pa 2018 in 2021), leta 2014 so ji v Mariboru podelili Glazerjevo listino, na natečaju Kulturnega centra Maribor je za roman Poteptana ljubezen (2023) dobila prvo nagrado, pri reviji Spirala pa prvo nagrado za pesem, obe prvi nagradi si je delila z drugima avtoricama.

Marija Švajncer je hišna avtorica Kulturnega centra Maribor. Izdal ji je naslednje knjige: Kamnite pesmi, Očetovi udarci,  Kdo neki me zasleduje?, Grdi filozofi,  Igralca, V spomin na Gašperja Tiča in Jerneja Šugmana, Veselje do življenja ali filozofija radoživosti, Samogotovost, Naš razburkani čas, Palčki nagajivčki, Palčki veseljaki, Zrcalo Hinka Smrekarja, Fran Milčinski in njegov rod, Prvi del (2024, Drugi in Tretji del bosta izšla še letos). Nekatera od teh del in tistih, ki so izšla pri drugih založbah, so na Biblosu na voljo tudi v elektronski obliki.  Avtorica piše  tudi filozofske članke,  knjižne ocene (radijske, revijalne in spletne) in eseje.

Filozofske knjige

Etika I, Nova Gorica, Educa, Melior, 1995

Ciril Zlobec – pesnik ljubezni, Ljubljana, DZS, 1995

Spoznavanje in modrovanje, Nova Gorica, Educa, Melior, 1999

Esej o zlu, Ljubljana, Znanstveno in publicistično središče, 2002

Človek, življenje in filozofija, Nova Gorica, Educa, Melior, 2009

Vpogled v azijsko duhovnost, Maribor, Mednarodna založba  Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta: Univerzitetna založba  Univerze v Mariboru, Mednarodna knjižna zbirka Zora, 2012

Grdi filozofi, Maribor: Kulturni center Maribor, Knjižna zbirka Frontier, Teorija, 2018

Veselje do življenja ali filozofija radoživosti, Maribor: Kulturni center Maribor, Zbirka Znanstvena monografija, 2020

Virus in filozofija, Eseji, Kulturni center Maribor, Knjižna zbirka Frontier, Teorija, 2021

Naš razburkani čas, Kulturni center Maribor, Frontier, Teorija, 2022

 

Literarna zgodovina

Slavko Grum – vztrajati ali pobegniti onkraj, Maribor, Univerzitetna založba Univerze, (Mednarodna knjižna zbirka Zora; 130), 2019

Fran Milčinski in njegov rod, I. del, Maribor, Kulturni center, Zbirka Frontier, 2024

Fran Milčinski in njegov rod, II. del,  Maribor, Kulturni center, Zbirka  Frontier, 2024

Fran Milčinski in njegov rod, III. del, V tisku, Maribor, Kulturni center, Zbirka Frontier, 2024

 

Pesniške zbirke

Sive pesmi, Maribor, Mariborska literarna družba, 2011

Nisem se skrila, Ljubljana, KUD Apokalipsa, 2011

Pisane pesmi, Maribor, Mariborska literarna družba, Zbirka Svetlin, 2015

Kamnite pesmi, Maribor,  Kulturni center, Zbirka  Simfonica Slovenica, 2016

Igralca, V spomin na Gašperja Tiča in Jerneja Šugmana, Maribor, Kulturni center, Zbirka Frontier, Poezija, 2019

Samogotovost, Maribor, Kulturni center, Zbirka Frontier, Poezija, 2021

Zrcalo Hinka Smrekarja, Maribor, Kulturni center Maribor, Zbirka Frontier, Poezija, 2023

 

Uvrstitev v antologiji

Antologije der besten slowenischen Poesie, Borut Gombač  [et al.],  Übersetzung dr Poesie Urška P. Černe (Gombač, Kuntner, Detela, Miklič, Perne, Jelen und Miran Leydodl (Švajncer, Cundrič, Čučkovič, Frančič, Lozar), Maribor, Kulturni center za umetniško produkcijo in založništvo,  (Buchverlag), 2023

Za robom jezika, Antologija sodobnih pesnic Maribora, Izbrala in uredila Kristin Kočan, Spremna beseda Petra Kolmančič, Maribor, Litera, Knjižna zbirka Litera

 

Katalog poezije

Katalog der Poesie des Buchverlags Kulturni center Maribor, Borut Gombač et. al., Fotografije osebni arhiv avtorjev, Prevod pesmi Urška P. Černe, Maribor, Kulturni center, 2023  

 

Mladinski romani

Samotni bralec, Murska Sobota, Franc-Franc, 2014

Očetovi udarci, Maribor, Kulturni center Maribor, Knjižna zbirka Frontier, 2017

Ali ne bom več nogometaš?, Maribor, Kulturni center Maribor, Zbirka Frontier, Proza, 2023

 

Romani

Kdo neki me zasleduje?, Maribor, Kulturni center Maribor, Zbirka Frontier, Proza, 2018

Iskanje ljubezni, Maribor, Kulturni center Maribor, Zbirka Frontier, Proza, 2022

Poteptana ljubezen, V tisku, Maribor, Kulturni center Maribor, Zbirka Frontie, Proza, 2024

 

Uglasbene pesmice

Palčki nagajivčki, Pesmarice s palčki, 1. knjižica, Palčki veseljaki, Pesmarice s palčki, 2. knjižica, glasba Mitja Reichenberg, Maribor, Kulturni center, (Drugačni), 2022

 

Lektura

Ervin Hartman, Hartmanove prigode, Maribor, Kulturni center, Frontier, Proza, 2021

 

Nagrade

  1. nagrada za ciklus pesmi Trenutki, Trst, Mladika, 2010 (anonimni literarni natečaj)
  2. nagrada za ciklus pesmi Naši ljudje, Trst, Mladika, 2011 (anonimni literarni natečaj)
  3. nagrada za ciklus pesmi Pogovor verujočega in brezbožnega, Trst, Mladika, 2018 (anonimna literarni natečaj)
  4. nagrada za ciklus pesmi Dantejev svečenik, V spomin Andreju Capudru, Trst, Mladika, 2019 (anonimni literarni natečaj)
  5. nagrada za ciklus pesmi V spomin Marku Sosiču, Trst, Mladika, 2021 (anonimni literarni natečaj)

Glazerjeva listina, Maribor, 2014 (Vpogled v azijsko duhovnost)

  1. nagrada za pesem Samo ne umri! Za Saša Hribarja na natečaju Literarne revije Spirala, Splošna knjižnica Slovenske Konjice, 2023 (1. nagrada za dve avtorici)
  2. nagrada za roman Poteptana ljubezen (anonimni literarni natečaj) Kulturnega centra Maribor, 2023 (1. nagrada za dve avtorici)

 

Uprizorjene lutkovne igre

Spletna pošast, Računalniška miška in Telefonski škrat, Lutkovna skupina Osnovne šole Ormož, mentorica: Maja Korban Črnjavič, 2014

Poredni robot, Lutkovna skupina Osnovne šole Ormož, mentorica: Maja Korban Črnjavič, 2015

Kdo je ukradel pametne telefone?, Lutkovna skupina Osnovne šole Ormož, mentorica: mag. Maja Korban Črnjavič, 2019, priredba mentorica in lutkovna skupina

 

Nominacija

nominacija mladinskega romana Samotni bralec (2014) za nagrado za mladinsko literaturo večernica 2015, roman je bil izbran med petimi najboljšimi mladinskimi deli

 

Priporočilo za objavo

Na 44. literarnem natečaju tržaške revije Mladika (2016) je komisija ciklus pesmi Sinja duša in temno telo priporočila za objavo v reviji. Na literarnem natečaju revije Spirala (2017) je bila kratka zgodba Španščina za dušo izbrana za objavo.

 

Odkupljena kratka zgodba

Na natečaju za najboljšo kratko zgodbo na 3. programu, Programu Ars je komisija leta 2016 zgodbo Zgodba brez uvoda, jedra in zaključka predlagala za odkup.

 

Podatki o avtorici: bibliografije raziskovalcev (Švajncer Marija, 04779), IZUM