Marija Kostnapfel

Rojena v Trstu 1959, piše pesmi, prozo in literarnozgodovinska besedila. Po diplomi iz slovenščine na Fakulteti za tuje jezike v Vidmu se je zaposlila kot profesorica slovenščine in zgodovine na srednjih šolah v Trstu in Gorici. Več let je vodila tečaje slovenskega jezika in književnosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Trstu in je članica Slavističnega društva Trst, Gorica, Videm ter Združenja književnikov Primorske.

Svoja dela objavlja v Sloveniji in v Italiji. Prejela je več nagrad na raznih natečajih, za zbirko Pesmi, ki je bila kasneje prevedena v italijanščino, pa nagrado Vstajenje (2017). Njeno diplomsko nalogo o Francetu Balantiču so prevedli v nemščino in je bila objavljena pri založbi Rudolfa Trofenika v Münchnu. Uredila je tudi zbornik predavanj Tržaški Cankar in naše branje.

Pesniške zbirke

  • 2018 Pesmi/Poesie, Slovenska matica in Mladika
  • 2016 Pesmi, Mladika, Trst