France Pibernik

France Pibernik

france.pibernik@guest.arnes.si

France Pibernik je bil rojen 2. 9. 1928 v Suhadolah pri Komendi. Maturiral je na gimnaziji v Kranju (1949), diplomiral je iz slovenskega jezika in književnosti na ljubljanski univerzi (1955), kot profesor je služboval na nižji gimnaziji Dobrovo v Brdih (1955-1958) in na gimnaziji v Kranju (1958-1990). Živi in dela v Kranju.

Njegovo književno delo obsega pesniške zbirke, literarno publicistiko, avtorske monografije in uredniško delo.

Pesniške zbirke:

1960 Bregovi ulice
1968 Ravnina
1973 Razlage: Pesniški list, 14
1974 September
1979 Odzvok
1993 Ajdova znamenja
2000 Svetloba timijan

Literarna publicistika:

1978 Med tradicijo in modernizmom
1981 Med modernizmom in avantgardo
1983 Čas romana
1991 Slovenski dunajski krog 1941-1945
1993 Razmerja v sodobni slovenski dramatiki
2003 Balantičeva pot brez konca (v bibliofilski izdaji France Balantič: faksimile rokopisne zbirke Muževna sem steblika 1942 in ponatis zbirke V ognju groze plapolam 1944

Monografije:

1989,1990 Temni zaliv Franceta Balantiča
1993 Karel Mauser. Življenje in delo
1996 Ogledala sanj Jožeta Udoviča. Dokumenti, pričevanja, komentarji
2002 Moj brat Avguštin
2003 Janez Jalen. Življenjska in pisateljska pot
2004 Edvard Kocbek, dokumentarna monografija

Uredniško delo:

1990 Ivan Hribovšek: Pesmi
1991 France Balantič: Zbrane pesmi
1991 France Balantič: Tihi glas piščali
1993 Ivan Hribovšek: Himna večeru. Izbrane pesmi
1994 France Kunstelj: Luč na mojem pragu
1995 Ludve Potokar: Onstran samote
1996 Tone Polda: Moja Krnica
1998 Vladimir Kos: Cvet ki je rekel Nagasaki. Izbrane pesmi
2001 France Papež: Izbrane pesmi
2001 Karel Mauser: Kaplan Klemen
2002 Mitja Šarabon: Samota zgorelega časa
2002 Rafko Vodeb: Srečanja in pogovori
2003 Zora Tavčar: Ob kresu življenja
2003 France Balantič: Muževna (sem) steblika. Pesmi 1942
1993-1997 Zbrano delo Antona Vodnika I-IV
I 1999, II 2000, IV 2000, III 2004, V 2005 Zbrano delo Jožeta Udoviča
I 2003, II 2004, III 2000, IV 2005 Izbrani spisi Janeza Jalna
2005 France Balantič: Pot brez konca/Path withour end/Weg ohne Ende
2005 Odon Peterka: Samotna pomlad
2005 Vinko Rode: Temno zelenje
2005 Štefan Kališnik: Skoraj pozabljene zgodbe

Antologije:

1984 Hogy is állunk. Mai szlovén költők (Hngarian translation), Budimpešta, 1984.
1991 Jutro pozabljenih. Antologija padlih, pobitih, prepovedanih, zamolčanih, pozabljenih
2001 Slovenska duhovna pesem. Od Prešerna do danes
2002 Beseda čez ocean. Antologija slovenske zdomske poezije
2005 France Balantič, Pot brez konca/ Path without end/ Weg ohne Ende
2005 Odon Peterka, Samotna pomlad, Vinko Rode, Temno zelenje (2005), Branko Rozman, Čas je zreli plod jeseni, 2005, Štefan Kališnik, Pozabljene zgodbe, 2005

Sourednik:

France Prešeren (dvojezične izdaje skupaj s Francem Drolcem):

Pesmi-Gedichte (slov.-nem.), Kranj, 1998,

Pesmi-Poesie (slov.-ital.), Kranj, 1998,

Pesmi-Poems (slov.-angl.), Kranj, 1999,

Pesmi-Pjesme (slov.-hrv.), Kranj, 200,

Pesmi-Poemes (slov.-franc.), Kranj, 2004,

Pesmi-Stihi (slov.-rus.), Kranj, 2001,

Pesmi-Basne (slov.-slovaš), Kranj, 2002),

Pesmi-Cantos (slov.-špan.), Kranj, 2003,

Pesmi-Poemas (slov-špan.), Edición Espaňola Meettok, Donostia-San Sebastián, 2006.