Franc Zadravec

zadravec-franc

Franc Zadravec

Rojen 27. septembra 1925 v Stročji vasi pri Ljutomeru.

Leta 1947 je končal gimnazijo v Murski Soboti, leta 1952 diplomiral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani iz slovenskega jezika s književnostjo in ruskega jezika s književnostjo. Profesor in pobudnik študijske knjižnice v Murski Soboti (1952–57). Leta 1962 je doktoriral iz literarnozgodovinskih znanosti. Od 1962 docent, od 1967 izredni, od 1973 redni profesor za slovensko literarno zgodovino, od 1993 zaslužni profesor Filozofske fakultete.

Od 29. marca 1979 izredni, od 23. maja 1983 redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Gostoval je na mnogih tujih univerzah, z daljšimi cikli predaval dvakrat v Celovcu, se udeleževal mednarodnih znanstvenih srečanj, organiziral simpozije Obdobja in urejal njihove zbornike. Bil je urednik ali sourednik revij Svet ob Muri, SR,knjižnih zbirk Naša beseda in Beseda sodobnih jugoslovanskih pisateljev. Leta 1984 je prejel Kidričevo nagrado.

Obravnaval je literaturo slovenske moderne, ekspresionizma in socialnega realizma, predvsem Cankarja, Župančiča, Gradnika, Kosovela, Miška Krajnca, ter novejšo esejistiko in kritiko. Objavil je nekaj literarno zgodovinskih sintetičnih del in monografij ter številne razprave, komentirane tematske in avtorske izbore in spremne študije. Raziskoval je zveze med literaturo in družbeno realnostjo, sociološko in tematsko je razčlenjeval idejne osnove literarnih del; natančno je rekonstruiral stališča esejistov in kritikov in analiziral njihove svetovnonazorske predpostavke.

Knjige:

 • 1993 Slovenska ekspresionistična literatura
 • 1991 Cankarjeva ironija
 • 1988 Poet prekmurskih ravnin Miško Kranjec
 • 1986 Srečko Kosovel 1904 do 1926
 • 1981 Josip Vidmar
 • 1981 Alojz Gradnik
 • 1981 Umetnikov “črni piruh”
 • 1980 Elementi moderne slovenske književnosti
 • 1976 Literarni teoretik in kritik Josip Vidmar
 • 1974 Slovenska besedna umetnost v drugi polovici 20.st
 • 1973 Zgodovina slovenskega slovstva
 • 1972 Zgodovina slovenskega slovstva VI- Ekspresionizem in socialni realizem
 • 1970 Zgodovina slovenskega slovstva V- Nova romantika in mejni obliki realizma
 • 1968 Oktobrska revolucija in slovenska literatura
 • 1967 Literarna esejistika in kritika
 • 1963 Miško Kranjec 1908-1935