Franc Merkač

Merkač-Franc

Franc Merkač

franc@fran.at

http://www.fran.at/

Rojen leta 1954 v Šmihelu nad Pliberkom na avstrijskem Koroškem. Obiskoval Zvezno gimnazijo za Slovence v Celovcu. Promoviral na salzburški univerzi iz psihologije in pedagogike. Več let opravljal znanstvenoraziskovalna in dokumentarna dela na področju narodnostnih vprašanj na avstrijskem Koroškem.

Je avtor znanstvenih publikacij, pesniških zbirk, tematskih likovnih razstav, dokumetarnih filmov, radijskih in televizijskih prispevkov.

Ukvarja se z umetnim lesostrugarstvom, oblikovanjem in izdelavo spletnih strani, s slikanjem in pesnikovanjem.

Kot pesnika ga vse bolj zanima bivanje v nenehni preobrazbeni dinamiki, razčlenjuje utečena pojmovanja in si z radovednostjo utira poti do neznank pojavnosti. “Radovednost čez obzorje” ostaja zanj hrepenenje.

Pesniške zbirke:

1980 Odtenki razbolele resničnosti, Celovec, Klub mladje 8 – SIC
1987 Našisti, Celovec, Avtonomna delavnica
2000 trlopitipitiptop. odžejam trajanje z zavestnim bivanjem, Celovec, Avtonomna delavnica
Soavtor:

2007 Besedolomnice, Trst, ZTT=EST