Drago Jančar

Jančar-Drago

Drago Jančar

drago.jancar@siol.net

Rojen 13.4.1948 v Mariboru. Pisatelj, dramatik, publicist, časnikar.

Po gimnaziji v Mariboru se je vpisal na mariborsko Višjo pravno šolo. Med študijem je bil nekaj časa glavni urednik študentskega lista Katedra. Delal je kot novinar (1971-4) pri časniku Večer in tedniku 7 dni. Zaradi »razširjanja sovražne propagande« so ga leta 1974 zaprli. Povod za obtožnico je bila knjiga Branka Rozmana V Rogu ležimo pobiti, ki jo je prinesel iz Avstrije. Po treh mesecih zapora so ga izpustili in ga še istega leta poslali na služenje vojaškega roka v Srbijo, kjer je doživljal poniževanje nadrejenih. Ko je odslužil vojaški rok, se je odločil, da se bo ukvarjal samo še s pisateljevanjem. Ker to ni zadoščalo za preživljanje, se je ponovno zaposlil pri časniku Večer, kjer pa je kmalu dal odpoved. Namesto pisanja člankov so ga zaposlili le kot lektorja in korektorja. 1978 se je preselil v Ljubljano in se zaposlil pri Viba filmu. Zaradi medsebojnih nesoglasij je to službo čez dve leti zapustil.

Sodeloval je pri ustanovitvi osrednjega glasila slovenskih družbenokričnih intelektualcev Nove revije. 1981 je sprejel delo urednika in tajnika založbe Slovenska matica, kjer dela še danes. 1985 je bil s Fulbrightovo štipendijo za umetnike v ZDA, v naslednjih letih pa v Nemčiji in Avstriji s štipendijama bavarske deželne vlade in avstrijske literarne družbe. 1987-91 je bil predsednik slovenskega Pena, v okviru katerega je tudi veliko pripomogel k slovenski osamosvojitvi. Od 1995 je izreden član SAZU-ja.

Jančar se je uveljavil s pripovedno prozo, dramatiko in esejistiko. Ustvarja v značilni modernistični pripovedni tehniki, ki jo je že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja nadgradil z nekaterimi postmodernističnimi elementi. Tematsko so v ospredju bivanjska vprašanja človeka, ki ga na eni strani obvladujejo nenadzorljivi in nerazumljivi mehanizmi zgodovine na drugi pa njegova lastna zaznamovanost. Pogosto obravnava vprašanja izobraženstva in tujstva. V delih, ki so nastala po 1990, je opazen premik k obravnavi drobnih, intimnih problemov, ki so temeljni in usodni za posameznikovo življenje. Za predstavitev človekove usode v neobvladljivem objektivnem svetu pogosto uporablja zgodovinsko tematiko. V mednarodno odmevni esejistiki se posveča paleti sodobnih političnih, kulturnih in širših družbenih vprašanj. Iz pestrosti obravnavanih tem izstopajo eseji, ki obravnavajo vlogo intelektualcev v sodobnem svetu. Sodi med najbolj prevajane sodobne slovenske avtorje.

Nagrade in priznanja, mdr.: 1974 nagrada Toneta Tomšiča za novinarsko delo, 1993 Prešernova nagrada, 1994 Evropska nagrada za kratko prozo, 1999 in 2001 nagradi kresnik za najboljši slovenski roman teh dveh let (Zvonenje v glavi, Katarina, pav in jezuit); 2002 Glazarjeva nagrada za vrhunske dosežke na področju kulture, 2003 Herderjeva nagrada za literaturo, tri Grumove nagrade za drame in tri Rožančeve nagrade za eseje.

Romani:

1974 35° /Petintrideset stopinj/, Obzorja, ponatis Študentska založba 2006
1978 Galjot, Pomurska založba, 1978, ponatis1980, Mladinska knjiga 1984, Wieser 1997; Delo 2004
1984 Severni sij, Pomurska založba, ponatis Wieser 1993, DZS 2004
1993 Posmehljivo poželenje, Wieser, ponatis Mladinska knjiga 2006
1998 Zvenenje v glavi, Mladinska knjiga, ponatis 1999, 2002
2000 Katarina, pav in jezuit, Slovenska matica, ponatis 2002
2006 Graditelj, Mladinska knjiga

Kratka proza:

1971 Romanje gospoda Houžvičke, Obzorja
1978 O bledem hudodelcu, Mladinska knjiga, ponatis 1979
1985 Smrt pri Mariji Snežni, Mladinska knjiga
1992 Pogled angela, Mihelač
1994 Augsburg in druge resnične pripovedi, Mihelač
1995 Ultima kreatura, Mladinska knjiga
1998 Prikazen iz Rovenske, Cankarjeva založba
2004 Človek, ki je pogledal v tolmun, Mladinska knjiga

Dramatika

1982 Blodníki, Obzorja (Vsebina: Disident Arnož in njegovi ; Razseljena oseba ;
1985 Veliki briljantni valček, Cankarjeva založba
1986 Triptih o Trubarju : tri igre za televizijo, Obzorja
1988 Tri igre, 1988 (Vsebina: Zalezujoč Godota ; Klementov padec ; Dedalus)
1996 Halštat, Nova revija, 1996

Esejistika:

1984 Sprot, ZTT, Trst
1989 Terra incognita, Wieser, Celovec
1991 Poročilo iz devete dežele – privid ali resničnost, Wieser, Celovec
1992 Razbiti vrč, Mihelač
1992 Disput ali Kje smo, kam gremo?, Wieser, Celovec
1995 Egiptovski lonci mesa, Mihelač
1997 Kratko poročilo iz dolgo obleganega mesta, Mohorjeva založba
1999 Konec tisočletja, račun stoletja, Mladinska knjiga
2002 Brioni, Mladinska knjiga, ponatis 2003
2002 Privlačnost praznine : literarni eseji in zapisi, Študentska založba
2004 Šala, ironija in globlji pomen, Nova revija
2006 Duša Evrope : članki, eseji, fragmenti, Slovenska matica

Film, televizija, prevedene radijske igre:

1980 Nenavadni dogodki v Kotu ali Morebitna vrnitev in ponovno izginotje Jožefa Dremla, Radiotelevizija Ljubljana
1982 Razseljena oseba,Viba film
1983 Izpoved hudodelca, Radiotelevizija
1986 Heretik, Viba film
2001 Halštat, Radio Slovenija

Prevodi v druge jezike:

1980 Galijot, Narodna knjiga, Beograd
1982 Galernik, Raduga, Moskva
1984 Galiot, Makedonska knjiga, Skopje
1985 A galyárab, Madách Könyvkiadó, Bratislava
1987 Kaškyn, Žazušy, Almatry
1988 Galernik, Instytut Wydawniczny, Warsawa
1990 Galejník, Odeon, Praha
1990 Galernik, Mastackaja literatura, Minsk
1991 Der Galeot, Wieser, Klagenfurt
1995 De galeislaaf, Wereldbibliothek, Amsterdam
2004 Der Galeot, Folio Verlag, Wien
1987 Polarna svjetlost, Nakladni zavod Hrvatske, Zagreb
1990 Nordlicht, Wieser, Klagenfurt
1990 Severnoe sijanie, Raduga, Moskva
1994 Noordelicht, Wereldbibliotheek, Amsterdam
2001 Polárna žiara, Kalligram, Bratislava
2001 Northern lights, Northwestern University Press, Evaston
2005 Aurore boréale, L’Esprit des péninsules, Paris
1996 Luzifers Lächeln, Wieser, Klagenfurt-Salzburg
1997 Kaján vágyak, Osiris, Budapest
1997 Drwiace żadze, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warsawa
1998 Mocking desire, Northwestern University Press, Evanston
1999 Chtíč chtíc nechtíc, Volvox Globator, Praha
2002 El deseo burlón, Metafóra, Madrid
1999 Rauschen im Kopf, Zsolnay, Wien
2000 Zujanje u glavi, Durieux, Zagreb
2001 Zajgás a fejben, Jelenkor, Pécs
2003 Zv“ntež v glavata, IK Stigmati, Sofija
2003 Rauschen im Kopf, Taschenbuch Verlag, München
2003 Kateřina, páv a jezuita, Paseka, Praha
2004 Katarina, paun i jezuit, Profil International, Zagreb
2005 Katarina, el paó i el jesuita, Pags Editors, Lleida
2006 Katarina, a páva és a jezsuita, Jelenkor, Pécs

Prevodi kratke proze:

1984 Snovi i nasilja, “Veselin Masleša”, Sarajevo
1993 Der Sprung von der Liburnia, Wieser, Klagenfurt-Salzburg
1995 Pohled anděla, Volvox Globator, Praha
1996 Avestina – Eine Legende, Thanhäuser, Ottensheim and der Donau
1995 Skok s Liburnije, Vodnikova domačija
1996 Skok s Liburnije, Durieux, Zagreb
1997 Az angyal pillantása, Jelenkor
1997 Sonntag in Mitterau, Thanhäuser, Ottensheim and der Donau
2001 Die Erscheinung von Rovenska, Folio Verlag, Wien
2002 Prikaza iz Rovenske, Durieux, Zagreb
2002 Spojrzenie anioła, Fundacja Progranicze, Sejny
2003 L’Éleve de Joyce, L’Esprit des Péninsules, Paris
2003 Le mirada de l’angel, Angle, Barcelona
2003 Přízrak z Rovenské, Hos, Brno
2004 Dalta ant Seoighigh, Coiscém, Baile Átha Cliath
2005 Luzias Augen, Folio Verlag, Wien
2006 Joyce’s pupil, Brandon, Dingle

Prevodi dramatike v druge jezike:

1982 Disident Arnož i njegovi, Sterijino pozorje, Novi Sad
1986 Profesor Arnož a ti jeho, Svetova literatura, Praha
1988 Velky briliantni valčik, 150.000 slov, Paris
1997 The great brilliant waltz, Objavljeno v: Contemporary Slovenian drama, Slovene Writers’ Association
1989 A nagy briliáns valcer, Objavljeno v: A hódító : mai szlovén drámák, Európa Könyvkiadó, Budapest
1989 Godot-ra lesve, Hid, 53/1989, 7/8
1989 Špiclováni Godota, Svět a divadlo, 4
1977 Stakeout at Godot’s, Scena Press, Washington D.C,
1995 Hallstat, Slovenian Repertory Theatre, Trs
1997 Nyílt fórum, Havesi Sándor Színház, Zalaegerszeg
1998 Hallstatt, Thanhäuser, Ottensheim an der Donau
2000 Halštat, Divadelní ústav, Praze
2002 Hallstatt, Radio Slovenia

Prevedena scenaristika:

1981 Extraordinary occurences in Kot or The possible return and
reapet disappearance of Joseph Dremel, Radiotelevizija
1981 Etrange événements dans le village de Kot ou Le prétendu retour et la nouvelle disparition de Joseph Dremel : grotesque populaire, Radiotelevizija
1984 The felon’s revelation, Radio-television
1984 La confession d’un criminel : pičce radiophonique, RTV

Prevodi esejistike:

1980 Red i pakao, Književna istorija, Beograd
1988 Prodloužená minulost, Nakladatelství Lidové noviny, Praha
1991 Erinnerungen an Jugoslawien, Hermagoras, Klagenfurt
1993 Terra incognita, Niezależna Oficcyna Wydawnicza, Warsawa
1993 Izvješće iz devete zemlje Durieu, Zagreb
1992 Im Disput, Wieser, Klagenfurt-Salzurg
1995 Plemena ali Europa, Durieux, Zagreb
1996 Kurzer Bericht über eine belagerte Stadt [oder] Gerechtigkeit für Sarajevo, Hermagoras, Klagenfurt
1996 Izbrojen, vagnut, razdijeljen, Durieux, Zagreb
1997 Krátká zpráva z dlouho obléhaného města : Sarajevo 1994, Votobia, Olomouc
1999 Kratki izvještaj iz dugo opsjednutog grada, P.E.N. Centar Bosne i Hercegovine
1999 Eseje, Pogranicze, Sejny
2001 Upor bralcev = Der Aufstand der Leser = La ribellione dei lettori = Reader’s revolt = Vosstanie čitatelej, Mohorjeva družba Celovec
2002 Brioni und andere Essays, Folio Verlag, Wien
2005 Brioni, Volvox Globator, Praha
2006 Šala, ironija i dublje značenje, Meandar Zagreb

Intervjuji:

1997 Ko se nasanjamo, bomo spali naprej,Mohorjeva družba Celovec

Zastopan v antologijah:

1979 Erkundungen,Volk und Welt, Berlin
1988 Neuster Wiener Lesebuch, Atelier, Wien
1989 Kreatif, Bruselj
1991 Schnellstrasse, Fernlicht, Droschl, Graz
1991 Contemporary Slovene short stories, Slovene Writers’ Association
1992 Buch der Ränder. Salzburg
1992 Az eltört korsó, Jelekor, Pécs
1992 Sunflanke de Alpoj, Mohorjeva Celovec
1993 The day Tito died, Forest Books, London
1993 Zwischen Feder unf Fahne, Picus, Wien
1993 Nationalities papers,. New York
1993 Cuentos eslovenos contemporaneos, objavljeno v: Literrae Slovenicae 81
1994 Europäische Kurzprosa, Arnsberg
1994 Out of Yugoslavia, Storm, 1, London
1994 Description of a struggle, Picador, London; Vintage, New York
1995 Begegnungen, Nova revija
1995 Balkan Blues, Northwestern University Press, Evanston (Ill.)
1995