Drago Bajt

drago

Drago Bajt

drago.bajt@nova-revija.si

Rojen je 7. februarja 1948 v Ljubljani. Obiskoval je osnovno šolo in gimnazijo v Škofji Loki ter nato študiral rusistiko in primerjalno književnost na FF v Ljubljani. Bil je novinar in urednik v kulturno-literarnem uredništvu Radia Ljubljana (1977–88), 1988–95 urednik knjižnega programa pri Tehniški založbi Slovenije v Ljubljani, 1996–2004 urednik za leksikografiko pri založbi Mladinska knjiga; od februarja 2004 urednik Založbe Nova revija. Od leta 1982 urednik pri Novi reviji, 1982–83 bil član Jezikovnega razsodišča. Član DSP, DSKP, ZAMP-a. — Doslej prevajal zlasti rusko prozo in poezijo. Poleg tega prevajal tudi srbsko in hrvaško literaturo, zlasti in sodobno slovaško prozo in poezijo.

Kot esejist in publicist je pisal o moderni ruski literaturi od simbolizma do postmodernizma, o sodobni slovenski literaturi, predvsem prozi mlade generacije, o znanstveni fantastiki, o prevajalski teoriji in zgodovini, o ugankarstvu, v zadnjem času se ukvarja z literarno prakseologijo in leksikografiko. Kot urednik je pripravil izbore ruske proze v zbirki Kondor, nekaj knjig znanstvene fantastike, več del Vladimirja Bartola, antologijo slovenske poezije Sončnice poldneva (1993).— V zadnjih letih se lotil tudi sestavljanja popularnih leksikonov, v zadnjem času pa piše predvsem kulturno publicistiko.

Doslej je bil večkrat nagrajen za svoje prevajalsko delo: Sovretova nagrada 1979 (prevod romana Golo leto B. Piljnjaka in pesmi v antologiji Glasovi časa, s T. Pavčkom), Župančičeva nagrada 1985 (Prevod poezije O. Mandelštama in knjige Ruski formalisti), nagrada Prešernovega sklada 1991 (prevod moderne ruske literature).

Samostojna dela:

 • 1978 Od uganke do uganke, s P. Gregorcem, MK
 • 1985 Ljudje, zvezde, svetovi, vesolja, MK
 • 1985 Ruski literarni avantgardizem, SAZU-DZS
 • 1986 Zapisi na robovih, ZO
 • 1991 Vsevednik TZS, Ljubljana (1. izd.) 19911,2, 19923; (2.izd.) 19934, 19945, 19966, 19997; (3. izd.) 20018; (4. izd.) 20059
 • 1993 Sončnice poldneva, s P. Kolškom), Založba Mihelač
 • 1993 Pišem, torej sem, ZO, 2.izdaja 1994
 • 1998 V burji besed, ZO
 • 1999 Slovenski kdo je kdo, Nova revija
 • 2003 Slovenski veliki leksikon I A–G, urednik, soavtor z drugimi), MK, II H–O 2004; III P–2005 Zmerjanje Slovencev, publikalije V.B.Z.
 • 2004 Slovenski koledar/Slovene Planner, Nova revija, Ljubljana 2004, 2005, 2006
 • 2005 Zmerjanje Slovencev, publikalije, V.B.Z.

Književni prevodi:

 • 1974 Andrej Beli: Peterburg, CZ, ponatis 1987
 • 1975 Jevgenij Zamjatin: Mi/My, CZ, ponatis 1988
 • 1975 Ivan Bunin: Gramatika Ijubezni in druge novele/Grammatika Ijubvi, z J. Vidmarjem, J. Modrom, F. Vurnikom, CZ, ponatis 1978
 • 1976 Mihail Bulgakov: Pasje srce/Sobač’e serdce, s S. Šalijem, MK
 • 1977 Vladimir Iljič Lenin: Izbrana dela I, z D. Potočnikom, C. Štukljem, S. Torkarjem, CZ
 • 1977 Vasko Popa, Miodrag Pavlović, Stevan Raičković, Branko Miljković:Pesmi,s K. Kovičem, V. Tauferjem, C. Zlobcem, MK
 • 1978 Glasovi časa, antologija 10 ruskih pesnikov dvajsetega stoletja, s T. Pavčkom), MK
 • 1978 Pisani vetrovi, iz ruske porevolucijske proze, s C. Kopčavarjem), MK
 • 1978 Boris Piljnjak: Golo leto/Golyj god, MK
 • 1978 A. Blok: Lirika, s T. Pavčkom, J. Menartom, C. Zlobcem, I. Skuškom, MK
 • 1978 Antologija konkretne in vizualne poezije, z D. Ponižem, M. Avanzom, A. Bergerjem, F. Pibernikom, J. Zlobce), MK
 • 1979 Prodajalna svetov, znanstvenofantastične zgodbe z Bogdanom in Brankom Gradišnikom, MK
 • 1980 Venedikt Jerofejev: Moskva-Petuški, pesnitev CZ, ponatis 2003
 • 1980 Sodobni jugoslovanski esej 3, z drugimi prevajalci), MK
 • 1980 Skender Kulenović, Mak Dizdar, Dara Sekulić, Andjelko Vuletić:Pesmi, z I. Minattijem, S. Šalijem, Bogdanom Gradišnikom, MK
 • 1981 Srbski modernisti: Jovan Dučić, Milan Rakić, Aleksa Šantić, Vladislav Petković – Dis, z J. Udovičem, A. Arkom, I. Struna, MK
 • 1981 Mihail Bulgakov: Škrlatni otok, Molière/Bagrovyj ostrov, Mol’er z M. Jesihom), MK
 • 1981 Ubili so ga z opekami, antologija hrvaške avantgardne poezije, s F. Zagoričnikom, H. Voglom, V. Tauferjem, ZO
 • 1982 Mihail Bahtin: Teorija romana, izbrane razprave, CZ
 • 1983 Arkadij in Boris Strugacki: Piknik na robu ceste/Piknik na obočine, PD
 • 1983 Peti in biti, antologija nove poezije narodov BiH 1942–82, z Bogdanom Gradišnikom, B. A. Novakom, I. Minattijem, M. Pungartnikom, H. Voglom, S. Šalijem, CZ
 • 1983 Samizdat, kratek oris s primeri, ZO
 • 1983 Hrvaška moderna: Antun Gustav Matoš, Vladimir Vidrić, z J. Udovičem, J. Menartom, MK
 • 1984 Petar Gudelj: Ilirika, DZS
 • 1984 Ruski formalisti, izbor teoretičnih besedil, CZ
 • 1984 Osip Mandelštam: Lirika, MK
 • 1984 Med resničnostjo in snom, antologija srbske poezije 20. stoletja, z A. Arkom, N. Grafenauerjem, K. Kovičem, I. Minattijem, B. A. Novakom, T. Pavčkom, I. Struna, S. Šalijem, V. Tauferjem, J. Udovičem, F. Vurnikom, C. Zlobcem, CZ
 • 1985 Roža čudotvorna, jugoslovanska otroška poezija, z drugimi prevajalci, MK
 • 1985 Vladimir Vojnovič: Življenje in nenavadne prigode vojaka Ivana Čonkina, ZO
 • 1986 Kako je bil rešen svet, znanstvenofantastična proza slovanskih avtorjev, z M. Avanzom, N. Ježem, Z. Škerlj – Jerman, TZS
 • 1986 Arkadij in Boris Strugacki: Hrošč v mravljišču, TZS
 • 1986 Vladimir Vojnovič: Prestolonaslednik. Nove prigode vojaka Ivana Čonkina, ZO
 • 1987 Aleksej Remizov: Ura/Časy, MK
 • 1987 Eduard Limonov: Jaz, Edička/Eto ja, Edička, DZS (
 • 1987 Mária Rázusová-Martákova: Izgubljena goska MK, Ljubljana-Mladé leta, Bratislava,
 • 1987 Ján Turan: Kaj sanjajo živali, MK, Ljubljana-Mladé leta
 • 1987 Jozef Pavlovič: V Afriki (otroške pesmi), MK, Ljubljana-Mladé leta, Bratislava
 • 1987 Jiŕí Zdeněk Novák: Čriček in mravlje (basen), MK
 • 1989 Josif Brodski/Joseph Brodsky: Izbrane pesmi, Izbrani eseji, CZ
 • 1989 Roman Jakobson: Lingvistični in drugi spisi, z drugimi prevajalci, ŠKUC-FF, 2. uzdaja 1996
 • 1989 Drobci stekla v ustih, antologija poezije dvajsetega stoletja s homoerotično motiviko, z drugimi prevajalci, Aleph
 • 1990 Antologija ruske poezije 20. stoletja s T. Pavčkom, CZ
 • 1991 Fjodor M. Dostojevski: Srečelovec/Igrok Založništvo slovenske knjige
 • 1993 Andrej Bitov: Puškinov dom/Puškinskij dom ), MK
 • 1995 Daniil Harms: Zakon linča, CZ
 • 2000 Sto let slovaške književnosti/One Hundred Years of Slovac Literature, DSP-Asociacija društev slovaških pisateljev
 • 2001 Jeleazar M. Meletinski: Bogovi, junaki, Ijudje, cf

Gledališke uprizoritve in predvajane radijske igre:

 • 1972 Ota Hofman, Jarmila Štitnická: Pripovedka o starem tramvaju, RL I, ponovitev1992
 • 1973 Vesna Parun: Otoška rapsodija, RL I, 2 ponovitve 1993 ter 1995
 • 1980 Ljubomir Prelić: Odvijam tenke modre nitke s klobčiča arabeske, RL III, ponovitev 1981
 • 1981 Vesna Krmpotić: Fantomatika, ponovitev 1981
 • 1981 M. Isaković: Izginotje, RL III, ponovitev 1983
 • 1983 Muza Pavlova: En dan Pala PaličaRL I, ponovitve 1983,več ponovitev
 • 1983 Andrej Amalrik: Nos! Nos? Nos?! RL I, ponovitev 1992
 • 1983 Nikolaj Erdman: Mandat, PDG Nova Gorica
 • 1984 Jerofejev: Moskva-Petuški, dramatizacija romana I. Likar, EG Glej
 • 1985 Vladimir Vojnovič: Sodišče/Tribunal, neuprizorjeno
 • 1986 Jurij Oleša: Zarota čustev/Zagovor čuvstv, neuprizorjeno
 • 1988 Muza Pavlova: Vrtiljak, SNG Maribor
 • 1991 Mihail Bulgakov: Škrlatni otok, SLG Celje

Razprave, študije, prikazi, eseji, članki (izbor):

 • 1974 Drugi obraz prihodnosti, v knj. Zamjatin: Mi (1974); razširjeno z naslovom Dvojni obraz prihodnosti v knj. Ljudje, zvezde, svetovi, vesolja (1982)
 • 1978 Moderna ruska poezija (1895–1930), v knj. Glasovi časa
 • 1978 Ruska porevolucijska proza, v knj. Pisani vetrovi
 • 1979 Ljudje, zvezde, svetovi, vesolja, v knj. Prodajalna svetov
 • 1979 Trinjanov in vprašanje pesniškega jezika, Primerjalna književnost 2
 • 1979-80 Mencingerjev Abadon in utopija, JuS1
 • 1980 Damir Feigel, slovenski Jules Verne, Primorska srečanja 17–18
 • 1980 Gradnikovi prevodi srbskih Ijudskih ugank, Primorska srečanja 24
 • 1981 Graditeljska poezija 1946–50, Dialogi 3–4
 • 1982 Prevajalska načela V. Levstika; Prevajalec C. Kopčavar, v zborn. Iz zgodovine prevajanja na Slovenskem, DSKP
 • 1983 Kratek oris samizdata, v knj. Samizdat
 • 1984 Življenje in delo O. Mandelštama; Mandelštamova poezija, v knj. Mandelštam
 • 1984 Bartolov Alamut, v knj. V. Bartol: Alamut
 • 1984 Uganka in prevod, Otrok in knjiga 19
 • 1986 Ornamentalna proza Alekseja Remizova, v knj. A. Remizov: Ura
 • 1987 Ruska gledališka avantgarda, Maske 6–7
 • 1987 Perfekten Genieakkord, Primorska srečanja 67–68
 • 1988 Postmodernizem pri Slovencih, Nova revija 73–74
 • 1989 Prevod in recepcija, Naši razgledi 5
 • 1989 Spremna beseda o avtorju (J. Brodski), v knj. J. Brodski: Izbrane pesmi, Izbrani eseji
 • 1989 Knjiga v perestrojki, Mentor 1–2
 • 1989 Primerjalna književnost v evropskih socialističnih deželah, Primerjalna književnost 2
 • 1989 Peter Butkovič Domen, »oče slovenskega ugankarstva«, Primorska srečanja 89–90
 • 1991 Slovenska kratka proza zadnjih dvajsetih let/Slovene Short Prose of the Last Twenty Years, Litterae Sloveniae 1
 • 1991 Problem Bartolove esejistike, v knj. Pogledi na Bartola
 • 1991 Očiščenje in pomlajenje, Nova revija/Ampak 109–110
 • 1991 Rožančev športni esej, v knj. Interpretacije 1, Marjan Rožanc, Nova revija
 • 1992 Neleposlovna besedila. Delo 221 (24. 9.)–286
 • 1992 Zgodba o ž-ju, Naši razgledi 6
 • 1992 Ruski postmodernizem, Naši razgledi 18
 • 1992 SZF ali mit o Sizifu, Razgledi
 • 1992 Pogovor z Ivom Svetino, Nova revija 128
 • 1993 Gregor Strniša, življenje in delo, v knj. Interpretacije 3, Gregor Strniša
 • 1993 Zvrstnost neleposlovnih besedil, v zborn. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, FF
 • 1993 Knjižni prevodi slovenske poezije po letu 1945, v zborn. DSKP
 • 1993 Plezati da, živeti ne, v zborn. Slovenci in prihodnost, Nova revija 134–35
 • 1993 Puškin v mrtvem domu, v knj. A. Bitov: Puškinov dom
 • 1993 Publicistika Vladimirja Bartola, v knj. V. Bartol: Zakrinkani trubadur
 • 1994 Populistična zgodba o jahanju belega konja, Delo
 • 1994 Poljudnoznanstveni članek od A do Ž, Življenje in tehnika 1
 • 1994 Razpršenost kritiške misli, Nova revija 147–48
 • 1995 Svet in dom, Nova revija 153–154
 • 1995 Tri leve ure z angelom brez kril, v knj. D. Harms: Zakon linča
 • 1995 Numizmatik ruske proze (V. Rozanov), Nova revija 158
 • 1996 Slovenščina in znanost, Nova revija 169)
 • 1996/97 Babljeva pikareska, Gledališki list SNG Drame, Ljubljana, št. 6
 • 1997 Kristalna krogla umetnosti (Romani V. Nabokova), v knj. V. Nabokov: Camera obscura
 • 1998 Ključi jezika, Nova revija 193
 • 1999 Zagovor kulturotvorstva, Nova revija 206
 • 2000 Tekstualizacija sveta: Ruska varianta postmodernizma, Nova revija 215
 • 2000 Slovenski roman 1999, Ampak 3
 • 2001 Grafomani, mnogopisci, pisatelji, mojstri: Slovenski roman 2000, Ampak 8–9
 • 2001 Veliki končni iks, Nova revija 225–27
 • 2001 Znanstvena fantastika in Slovenci, Delo 54
 • 2002 Rojstvo naroda iz duha športa, Ampak 4
 • 2002-3 Drugo mnenje, Mag