Alenka Jensterle Doležal

Alenka-Jensterle-Doležal

Alenka Jensterle Doležal

Alenka Jensterle-Doležal je slovenska avtorica, ki piše pesmi, prozo in eseje. Veliko je potovala, učila je slovenski jezik in literaturo med drugim na Poljskem, v Angliji in v Ameriki. Sedaj že devet let predava slovensko književnost na Filozofski fakulteti v Pragi. Objavila je več kot štirideset raznih člankov in študij o slovenski književnosti za različne revije in zbornike. Pesmi je objavljala v Sodobnosti, Novi reviji, Dialogih in Apokalipsi. V devetdesetih letih je objavila vrsto esejev o sodobni čeških književnosti v Razgledih.Prevodi nekaterih njenih pesmi (bloki pesmi) so izšli v hrvaščini, srbščini, češčini, madžarščini, slovaščini, poljščini in angleščini v Quorumu, Literaturi na swiecie, ResPublici, Studiumu, Inicialah, Hostu … pa tudi v raznih tujih antologijah.

Poezija:

1990 Juditin most, Lipa Koper
1994 Pokrajine začetka, Ljubljana Mihelač
1996 Přeludy, Euroslavica
2006 Zapiski za S.G., Apokalipsa

Proza:

1993 Temno mesto, Didakta

Strokovne monografije, esejistika:

2004 Antigona v zahodno- in južnoslovanskíh dramatikah, Slovenska Matica
2008 V krogu mitov: O ženski in smrti v slovenski književnosti, Slavistično društvo, Slavistična knjižnica 2008, zvezek 13.

Prevodi:

1990 Quorum 2, 248-252, Zagreb 1990
1990 Literatura na swecie 10, 148-150, Revija, Varšava
1990 ResPublica 7-8, 99-102, Revija, Varšava
1991 Iniciály 14, 14-16, Revija, Praga
1991 Iniciály 19-20, 27-31, Revija, Praga
1995 Host (červen, srpen 1995),101-109., Brno, revija
1995 The Vailed Landscape, antologije slovenske ženske proze, Slovenian Office for Women´s Policy, City of Women, antologija
1996 Kroky ze tmy, Praha: Triton
1997 Studium 7-8, 131-133., Revija, Krakow
1999 The Fire under the Moon, Chatanooga: Black Dirt Press
2011 Antologija Stranou, Evropští básníci naživo 2011, Praha: Občanské sdružení Stranou