PESNIŠKA POT pod Repentabrom 14. avgusta 2017 ob 18-ih

PESNIŠKA POT pod Repentabrom 14. avgusta 2017 ob 18-ih

Marca 2011 so pod Tabrom odprli Pesniško pot, ki vodi sprehajalca od zaselka Poklon do vasi Col v občini Repentabor. Uredila jo je občinska uprava in jo posvetila trem pesnikom, ki jim je likovni umetnik Klavdij Palčič ustvaril doprsne kipe: Srečku Kosovelu, Umbertu Sabi in Igu Grudnu. Ob njih in ob verzih novih pesnikov doživlja odtlej sprehajalec na polkilometrski opuščeni vaški poti naravo in ustvarjalno sobivanje človeka v njej v njuni univerzalni veljavi. Sporočilo poti izpostavlja pomen sožitja različnih kultur in narodov v Trstu in njegovem zaledju.
Repentabor je tudi romarski kraj in ob velikem šmarnu se od nekdaj tu zbirajo ljudje od blizu in daleč. Tedaj oživi tudi Pesniška pot: ljubitelji poezije prisluhnejo verzom v slovenščini, rezijanščini, italijanščini, furlanščini ali drugih jezikovnih izrazih v okolici.
Prireditev, ki temelji na domačnosti in osebnih stanovskih povezavah, je pred sedmimi leti zastavil pesnik Roberto Dedenaro, župan Marko Pisani pa od samega začetka sodeluje z nagovorom in zagotavlja pokroviteljstvo občine.
Med organizatorji so ob Občini Repentabor še krajevno Kulturno društvo Kraški dom, Skupina-Gruppo 85 Trst in Društvo slovenskih pisateljev iz Ljubljane.

Gostujoči na dosedanjih Pesniških poteh:
2011 Luisa Gastaldo in Luciano Morandini s pesnitvijo Monrupino (iz l. 1957)
2012 Antonella Bukovaz, Josip Osti, Marko Kravos
2013 Cvetka Bevc, Ivan Crico, Miha Obit
2014 Marina Cernetig, Saša Pavček, Giacomo Vit
2015 Stanka Hrastelj, Roberto Nassi, Silvana Paletti
2016 Ace Mermolja, Umberto Saba / Matej Venier, Marilisa Trevisan
2017 Majda Artač, Ugo Pierri, Veno Taufer

Sprevodniki na Pesniški poti so tržaški književniki
Roberto Dedenaro, Marko Kravos, Vilma Purič

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUL SENTIERO POETI sotto Monrupino – *14 agosto 2017, ore 18

Nel marzo del 2011 sotto la Rocca di Monrupino si inaugurò il Sentiero dei poeti che conduce da Poklon a Zolla, frazioni di Repen. Un omaggio del Comune di Monrupino a tre poeti ai quali l’artista Claudio Palčič dedicò i busti in bronzo: Srečko Kosovel, Umberto Saba e Igo Gruden. Le loro tre figure poetiche e voci nuove in poesia sono da allora protagonisti su un percorso di acune centinaia di metri: sullo sfondo la natura e la cultura rusticale paesana, una presenza polifonica e perenne. Il Sentiero vuole trasmettere così valori e messaggi rappresentati da simbiosi culturali e nazioni a contatto che a Trieste e nel suo entroterra sono di casa.
Monrupino è una rocca con il santuario, meta di pellegrinaggio per il Ferragosto. Abbinata ad esso anche la passeggiata con poeti: occasione di contatto in vivo con la poesia contemporranea italiana, slovena, friulana, resiana o in altre voci ed espressioni della nostra regione.
L’evento non ha alcuna istituzionalità, si basa su amicizie e legami di mestiere e nasce su proposta del poeta Roberto Dedenaro. Il Sindaco locale Marko Pisano vi offre da sette anni ospitalità e il patrocinio del Comune.
Oltre al Comune di Mnrupino convengono all’organizzazione il Circolo culturale locale Naš dom, Gruppo – Skupina 85 di Trieste e l’Associazione scrittori sloveni di Lubiana.

Gli ospiti delle Passeggiate poetiche:
2011 Luisa Gastaldo e Luciano Morandini con il poemetto Monrupino (dell’anno 1957)
2012 Antonella Bukovaz, Josip Osti, Marko Kravos
2013 Cvetka Bevc, Ivan Crico, Michele Obit
2014 Marina Cernetig, Saša Pavček, Giacomo Vit
2015 Stanka Hrastelj, Roberto Nassi, Silvana Paletti
2016 Ace Mermolja, Umberto Saba / Matej Venier, Marilisa Trevisan
2017 Majda Artač, Ugo Pierri, Veno Taufer

I conduttori sul Sentiero dei poeti sono gli scrittori triestini
Roberto Dedenaro, Marko Kravos, Vilma Purič