Pesniška nagrada Fanny Haussmann

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec razpisuje pesniško nagrado Fanny Haussmann, imenovano po prvi slovenski pesnici, za najboljši ciklus pesmi v Sloveniji v enem letu. Tematika je poljubna. 

Avtorice in avtorje vabimo, da na natečaj prijavijo ciklus pesmi v slovenskem jeziku; ta naj ne bo daljši od 200 verzov. S poslanimi pesmimi ne smejo sodelovati na še katerem drugem natečaju. Pesmi predhodno ne smejo biti javno objavljene. Ciklus pesmi naj bo podpisan le s šifro; v posebni zalepljeni ovojnici, prav tako označeni z isto šifro, naj bodo avtorjevo ime, priimek, naslov, elektronski naslov in telefonska številka. Vsak avtor lahko na natečaj prijavi samo en ciklus pesmi. 

Ciklus pesmi in ovojnico z navedenimi podatki pošljite skupaj v večji ovojnici na naslov: ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec, s pripisom »Za pesniško nagrado Fanny Haussmann«. Natečaj je odprt do 30. aprila 2023.

Strokovna komisija v sestavi Franci Novak (lanski zmagovalec nagrade), Lidija Koceli, Marija Končina in Zoran Pevec bo izbrala pet nominiranih avtoric/avtorjev, med katerimi bo določila zmagovalko/zmagovalca, ki bo razglašen/-a na prireditvi. Imena izbranih petih nominiranih avtoric/avtorjev bodo objavljena v pomembnejših tiskanih medijih in na družabnih omrežjih, nominiranke/nominiranci pa prejmejo tudi pisno obvestilo. Dodatna pojasnila dobite na e-naslovu info@zkst-zalec.si in po telefonu 03 712 12 66.

Zmagovalka ali zmagovalec prejme nagrado v višini 1.000 evrov. Nagrada bo podeljena ob izidu Revije za književnost in kulturo Vpogled septembra 2023. Ciklus pesmi zmagovalke ali zmagovalca, izbrane pesmi drugih štirih nominirancev in morebitni drugi kakovostnejši prispevki bodo objavljeni v reviji Vpogled (honorar ni predviden).

Razpis je objavljen tudi na spletni strani www.zkst-zalec.si.