Osem festivalnih razpisov – vabil v 21. pomlad Lirikonfesta Velenje (2022)

Ustanova Velenjska knjižna fundacija objavlja ob Prešernovem dnevu 2022 osem literarnih razpisov oz. vabil k sodelovanju v programu 21. Lirikonfesta (2022) – tradicionalnega književnega srečanja z mednarodnimi gosti v Velenju – festivala liričnega in potopisnega občutja. Datum festivala, ki bo predvidoma v juniju (ali septembru), zaradi nepredvidljivosti zdravstvenih razmer trenutno še ni določen.

Na 21. Lirikonfestu bo predstavljenih 21 festivalno izbranih slovenskih in tujih književnih ustvarjalcev, prevajalcev in mednarodnih posrednikov novejše poezije, vabljenih k refleksijam na temo debatnega književnega omizja O naravi – »puščavi« in »goščavi« slovenske poezije v 3. desetletju 21. stol. (nenaravnost – nepristnost, prisiljenost, izumetničenost, neslovenskost; naturnost, sprevrženost; nadnaravnost – nadizkustvenost in duhovnost; protestniškost – družbenokritična napadalnost) –

Na Lirikonfestovi Akademiji Poetična Slovenija 2022 bodo podeljene (3 literarne nagrade in dvoje priznanj/plaket): mednarodna Pretnarjeva nagrada 2022 – častni naslov »ambasador poezije, slovenske književnosti in jezika« (19. podelitev); velenjica – čaša nesmrtnosti 2022 – vseslovenska literarna nagrada za vrhunski desetletni pesniški opus za odrasle v 21. st. (17. podelitev); krilata želva 2022 – vseslovenska literarna nagrada za najboljši knjižno objavljen slovenski literarni potopis preteklega leta (6. podelitev); Lirikonov zlat 2022 – mednarodno prevajalsko priznanje/plaketa za vrhunske festivalne prevode novejše poezije za odrasle (16. podelitev); Lirikonfestov zlat 2022 – bienalno priznanje/plaketa za najtehtnejši esej na temo festivalnega književnega omizja (4. podelitev).

21.Lirikonfest bo pospremila v fotomonografijo Lirikonfest Velenje 2002–2022 vključena festivalna antologija Lirikon21 enaindvajsetih festivalno izbranih avtorjev in prevajalcev slovenske in prevedene novejše poezije za odrasle, izbranega eseja in refleksij na temo letošnjega književnega omizja ter izmed knjižnih objav v letu 2020 izbranega slovenskega literarnega potopisa.

Mednarodna književniško-prevajalska rezidenca v Velenju bo z nagradnim ustvarjalnim bivanjem gostila izbranega književnega ustvarjalca oz. prevajalca. 

V lani zasajenem Gaju poezije Velenje (21 dreves in 21. poetik za 21. stol.) – promenadnem drevesnem parku z umetniško instalacijo v naravi (ob velenjskem Škalskem jezeru) v trajnejši poklon novejši vrhunski slovenski poeziji ter Lirikonfestovim lavreatom (osrednje dobitnikom nagrade »velenjica – čaša nesmrtnosti 2006–2021 za vrhunske desetletne pesniške opuse za odrasle v 21. st.) bodo »posvečena« drevesa letošnjim lavreatom (Lirikonfest Velenje 2022).

Ob letošnjem Lirikonfestu bo v Starem Velenju zaživel s književnimi omizji in pesniškimi branji Lirikonfestov rezidenčni paviljon »Rezervat za poezijo«.

Večletna financerja Lirikonfesta sta Mestna občina Velenje in Javna agencija za knjigo RS.

Vabila v Lirikonfestovo podnebje 2022 so odprta od 8. februarja do 8. oz. 30. marca 2022 in objavljena na www.lirikonfest-velenje.si  /

http://uvkf.si/sl/osem-festivalnih-razpisov-vabil-v-21-pomlad-lirikonfesta-velenje-2022-