OBČNI ZBOR IN VOLITVE UPRAVNIH ORGANOV DSP v 2020

Spoštovane članice in člani društva,

upravni odbor Društva slovenskih pisateljev sklicuje redni občni zbor v sredo, 16.12.2020, ob 17.30 uri.

Občni zbor sklicujemo z namenom ponovitve nesklepčnega občnega zbora v juliju 2020 in izvedbe rednega volilnega občnega zbora za izvolitev novega vodstva DSP: predsednika društva, članov in članic upravnega in nadzornega odbora ter članov in članic častnega razsodišča za mandatno dobo
treh let.

Če epidemiološka slika in ukrepi, povezani z epidemijo virusa covid-19, na dan sklica zbora ne bodo omogočali izvedbe občnega zbora v prostorih Društva slovenskih pisateljev oziroma bo tovrstno druženje ogrožajoče za zdravje udeležencev, bodo za zagotavljanje nadaljnjega delovanja društva izvedene le volitve organov DSP, ki jih bo spremljala javna seja obstoječega upravnega odbora in članski sestanek preko spletne platforme za avdio in video komunikacijo Zoom. Povezavo do virtualnega sestanka boste prejeli naknadno.
Zaradi izredne situacije zato izjemoma pozivamo vse članice in člane k oddaji volilnih glasovnic pred občnim zborom izključno po pošti.

Predlog dnevnega reda občnega zbora :

I. Prvi del – Ponovitev nesklepčnega občnega zbora z dne 2.7.2020:
1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovateljev
2. Potrditev zapisnika prejšnjega občnega zbora
3. Vsebinsko poročilo predsednika, nadzornega odbora, društvenih komisij, sekcij in programov o delu društva v letu 2019
4. Finančno poročilo, sprejem zaključnega računa iz poslovanja in potrditev bilance DSP za leto 2019 ter finančnega načrta za 2020
5. Obravnava predloga za višino članarine DSP za leto 2020
6. Potrditev aktualnega Temeljnega akta DSP
7. Potrditev Poslovnika nadzornega odbora DSP
8. Predlog za ustanovitev Skupine za medregijsko sodelovanje DSP
II. Drugi del – Volitve organov društva:
9. Volitve organov društva
10. Razno

Članice in člani boste po pošti prejeli uradne volilne obrazce za volitve organov DSP. Prosimo Vas, da volilne obrazce izpolnite po priloženih navodilih, in jih pošljete izključno po pošti na naslov spodaj navedenega poštnega predala. Volilnim obrazcem so priložene kuverte z že plačano poštnino, zato jih lahko oddate neposredno v poštne nabiralnike.

Za veljavne glasovnice bodo šteli zgolj s strani članov volilne komisije originalno podpisani volilni obrazci, ki morajo pravočasno prispeti – do vključno 16. decembra 2020 do 12.00 ure – na naslov:

Društvo slovenskih pisateljev
p.p. 1700
1101 Ljubljana

Upravi odbor DSP