Nova sestava upravnih organov DSP

Na virtualnem članskem sestanku dne 16.12.2020, ki ga je vodil dosedanji podpredsednik DSP Tone Peršak, zbrane pa sta nagovorila predsednik Dušan Merc in dosedanja podpredsednica Anja Štefan, je volilna komisija v sestavi Vita Žerjal Pavlin, predsednica, Barbara Korun in Slavko Pregl razglasila rezultate korespondenčnih volitev upravnih organov Društva slovenskih pisateljev.

Društvo slovenskih pisateljev bodo do decembra 2023 vodili organi v sledeči sestavi:

PREDSEDNIK
Dušan Merc

NADZORNI ODBOR
Edelman Jurinčič
Maja Razboršek
Peter Rezman
(Nadomestni član je Tone Rode)

ČASTNO RAZSODIŠČE
Matjaž Hanžek
Milan Jesih
Dragica Potočnjak
(Nadomestni član je Ervin Fritz)

UPRAVNI ODBOR
Veronika Dintinjana
Majda Koren
Peter Kovačič Peršin
Tone Peršak
Zoran Pevec
Sebastijan Pregelj
Andrej E. Skubic
Magdalena Svetina Terčon
Suzana Tratnik
Jani Virk
(Nadomestni člani so Barbara Pogačnik, Primož Repar in Lela B. Njatin)

Zapisnik volilne komisije