Napoved objave razpisa za izbor prejemnikov štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila

Javni razpis za podeljevanje delovnih štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila v letu 2022 (JR10-ŠTIPENDIJE-2022) bo na spletni strani Javne agencije za knjigo RS in v Uradnem listu RS objavljen v petek, 15. 7. 2022. Odprt bo do 17. 8. 2022. 

Štipendije za ustvarjalnost se podeljujejo iz naslova knjižničnega nadomestila kot oblika podpore kakovostni izvirni ustvarjalnosti avtorjev knjižničnega gradiva, ki je predmet javne izposoje v splošnih knjižnicah, ki imajo avtomatizirano izposojo v sistemu COBISS (www.cobiss.si).

Namen izvajanja knjižničnega nadomestila ter podeljevanja štipendij za ustvarjalnost je spodbujati ustvarjalnost posameznikov na področjih kulture, na katerih se ustvarja knjižnično gradivo in ki so v javnem interesu.

Pri podeljevanju štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila se kot kriterij izbire upošteva kakovostna izvirnost, ki se ocenjuje na podlagi doseženih publicističnih, kritiških in strokovnih referenc. Štipendije za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila se upravičencem podeljujejo za tekoče leto.
Štipendije za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila bodo v letu 2022 podeljene na naslednjih področjih:

  1. a)    leposlovje,
    b)    prevajanje,
    c)    ilustracija in fotografija,
    d)    glasba,
    e)    avdiovizualno področje.

Razpis bo odprt do 17. 8. 2022.