Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju

Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju
Vrednost razpisa
118.969,72 EUR
Domača stran
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1828

Datum objave na razpisi.info
12.06.2017
Rok prijave
14.07.2017
Predmet razpisa je zbiranje projektov prijaviteljev, ki delujejo v umetnosti in kulturi, za bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah Ministrstva za kulturo RS v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018, ki vključuje:

–    financiranje stroškov najemnine, tekočih stroškov, ki so povezani z uporabo stanovanja, stroškov rednega vzdrževanja in osnovne opreme umetniških rezidenc v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju ter
–    povračilo potnih stroškov za izbrane prijavitelje, in sicer za Berlin v višini največ 250 EUR neto, za London v višini največ 250 EUR neto, za Dunaj v višini največ 150 EUR neto ter za New York v višini največ 800 EUR neto v primeru enega prijavitelja ali največ 700 EUR neto na osebo v primeru skupinskega rezidenčnega bivanja.

Razpis je namenjen prijaviteljem, ki delujejo na naslednjih področjih umetnosti in kulture:
–    uprizoritvena umetnost,
–    likovna umetnost,
–    arhitektura in oblikovanje,
–    glasbena umetnost,
–    intermedijske umetnosti,
–    film in AV-kultura,
–    knjiga,
–    kritika umetnosti ter refleksija kulture in družbe.
Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki delujejo na razpisanih področjih, imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.